Kort sagt, tirsdag 23. november

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Vaksinering av barn, ME og universitetenes samfunnsoppdrag. Her er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Har Aftenposten og politikerne glemt barna?

Aftenposten har lagt kortene på bordet og uttrykker på lederplass 12. november at FHI ikke bør tilby barn mellom 5 og 11 år koronavaksine. Og det før både FHI og EUs legemiddelbyrå (EMA) har vurdert og konkludert angående vaksinens sikkerhet. Innlegg som etterlyser debatt om vaksinering av barn basert på internasjonale data tas ikke inn i noen avis. Vi regelrett sensureres av mediene. 1000 tegn var alt jeg fikk!

Barn inkluderes ikke når man snakker om vaksinedekning. Hverken politikere eller helsemyndighetene nevnte barna under pressekonferansen 12. november. Mediene stilte heller ingen spørsmål om når barn mellom 12 og 15 år skal få dose to. Koronaproblemer for julebord og landskamp er det som nevnes. To doser ville gitt ungdom beskyttelse etter én uke og umiddelbart redusert smitten.

Aftenposten baserer konklusjonen på FHIs anbefaling om vaksiner til aldersgruppen 12–15 uten å stille kritiske spørsmål ved faktagrunnlaget. Dette kan bidra til vaksineskepsis og vaksinemotstand. Milliarder av voksne og flere titalls millioner unge er vaksinert. Faktagrunnlaget eksisterer.

Cathrine Høgseth Nordhus, Bærum


Et foreldet syn på ME

Britiske Nice har nylig vurdert all relevant publikasjon og enstemmig frarådet gradert treningsterapi og Lightning Process (LP). Kognitiv adferdsterapi anbefales kun som støttebehandling. Dette da studiegrunnlaget er funnet å være av lav eller svært lav kvalitet.

I en kronikk 9. november skriver 24 fagfolk at Nice-veilederen er feil. Ikke rart, disse har alle satset sin prestisje på den forståelsen av ME, og de intervensjoner som nå legges død. Silje Endresen Reme er endog forfatter av en studie om Lightning Process som er karakterisert som lav kvalitet av Nice.

Live Landmark har i en årrekke vært sentral i å pushe LP til ME-syke. Når Landmark skriver om ME, oppfattes det mer som gråt for sin syke mor, den nye veilederen truer næringsgrunnlaget.

Disse 24 fagfolkene og Landmark representerer dog en svært liten gruppe mennesker som kjemper for et foreldet syn. Seriøse fagfolk har for lengst innsett at ME er en somatisk sykdom. Siden 2015 er det publisert nærmere 2000 vitenskapelige publikasjoner. Kun 46 av disse, og som Nice sier ikke holder mål, støtter Landmark & co. sitt synspunkt.

Jørn Tore Haugen, sivilingeniør og ME-pasient


Oslo Met og samfunnsoppdraget

Ullensaker-ordfører Eivind Schumacher (Ap) sår i Aftenposten 17. november tvil om universitetene forstår sitt samfunnsoppdrag. Det er det ingen grunn til.

Vårt oppdrag er å levere kunnskap, oppdatert forskning og yrkesutøvere som samfunnet er helt avhengige av, som sykepleiere, lærere og ingeniører. Derfor satser Oslo Met på Romerike, og vi vil etablere en fullverdig campus i regionen.

Vi har en grundig prosess for valg av sted, i tett samarbeid med kommunene og arbeidslivet. Viktig er faglig samarbeid, et godt arbeidsmiljø og en god studietilværelse. Utredningsregelverket følges hele veien.

Det ligger an til en campus som er større enn i dag, bredere forankret i omgivelsene, med mange fagretninger og et aktivt studentliv.

Vi står nå igjen med fire gode alternativer for ny campus. Jeg vil om kort tid gi min anbefaling til universitetsstyret, som så skal fatte sitt vedtak. Vi kan berolige Schumacher om at Oslo Met uansett valg av sted vil ha et tett og godt samarbeid med hele Romerike-regionen, i tråd med vårt samfunnsoppdrag.

Nina Waaler, fungerende rektor, Oslo Met