Debatt

Kort sagt, mandag 9. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Elbiler. Sykehus. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er NHO Transport imot miljødifferensierte bompenger?

70 prosent av personbilene i Oslo forurenser, og disse bilene står ikke parkert i garasjen, de blir brukt. Om åtte år skal alle forurensende biler bort fra veiene, ifølge Oslos ambisiøse klimamål. Derfor er det underlig at NHO Transport i sitt innlegg 4. april mener løsningen er å parkere elbilene i garasjen og fjerne miljørabatten i bomringen.

Miljødifferensierte bompenger har vært Oslos aller viktigste grep for å få folk til å erstatte bensin- eller dieselbilen med en elbil. Nå er 50-prosentregelen under press, og som argument brukes hensynet til kollektivtrafikken.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har varslet at Statens vegvesen skal vurdere effekten av rabattordningen i bomringen. Han har ikke konkludert, sånn som NHO Transport gjør.

Det blir helt feil å sette kollektivtrafikken opp mot elbiler. Vi må faktisk ha mer av begge deler for å nå klimamålene. Det er fossilbilene som skal ut.

NHO Transport argumenterer for at man må tenke helhet i transportpolitikken. Selv feiler de spektakulært i akkurat det.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen

Omkampen om Ullevål sykehus er ikke over

I Aftenposten 30. april skrev helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at bevaring av Ullevål sykehus er «utredet som et alternativ til Gaustad». 12 sakkyndige skrev 21. april: «Dette er feil: Ullevål har aldri vært utredet. Hovedalternativet til Gaustad-planen – utvikling av Ullevål – ble avfeid med en ’belysning’.»

I belysningen ble det påstått at Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder mer og ta syv år lengre å gjennomføre enn monstersykehuset på en altfor liten tomt på Gaustad.

Bestillingsverk om forfall og forsømt vedlikehold fremføres hemningsløst av overbetalte byråkrater i Helse sørøst og Oslo universitetssykehus (OUS). Vikarierende argumenter og oppblåste kostnadsoverslag ble også brukt mot Nasjonalgalleriet og Munchmuseet på Tøyen. Budsjettoverskridelser vil fort spise opp inntekten ved å selge Ullevål til eiendomsutviklere.

Mange er skuffet over en regjering som ikke holder det den lover, men overkjører lokaldemokratiet. Det krever ikke store spådomsevner å se at dens forhastede tilslutning til helsebyråkratenes vanvittige planer er et dødsstup mot valgnederlag i 2025.

Lars Roede, Asker

Les mer om

  1. Kort sagt