Debatt

Nabovarsel! | Marianne Tveit

 • Marianne Tveit, grefsenbeboer

I fjor vinter kom nyheten om at Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker å bygge blokker på 12 etasjer i et småhusområde på Nedre Grefsen. Lignende fortetting skal skje flere steder i byen og nå frykter også beboere på Smedstad og Skøyen for lignende bymessige planer i deres boligområder. Bildet fra er Engveien på Grefsen, et av boligområdene som kan bli rammet. Høringsfristen for planene er fredag 10. februar. Foto: Rolf Øhman

Bor du i Oslo innen 700 meter fra en T-banestasjon eller togstasjon kan det være ditt nabolaget som saneres og ditt hjem som rives i løpet av de neste årene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fem områder i Oslo er allerede plukket ut til omregulering med byplangrep. Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, har varslet at hele 120 områder i Oslo nå vurderes fortløpende for omregulering og transformering.
Kriteriene for hvilke områder som vurderes er at det finnes en banestasjon og mulighet for busslinje på samme sted.

Oslo har i dag 101 T-banestasjoner og 19 togstasjoner. Det betyr at de Vibe i disse dager vurderer mulig omregulering og sanering i alle områder og nabolag som ligger i nærheten av en T-banestasjon eller togstasjon.

Blir et område vurdert som egnet, kan all bebyggelse innen 700 meter fra stasjonen reguleres bort til fordel for tettere og høyere bebyggelse. Dette er mulig fordi den nye kommuneplanen setter andre reguleringsplaner til side.

Her kan du lese om folkemøtet på Smestad januar:

Les også

– Politikerne er mer opptatt av dem som kan komme til å flytte hit, enn av oss som bor her.

Det må eksproprieres

Områderegulering med byplangrep innebærer total transformasjon med ny infrastruktur, nye skoler, barnehager, idrettsplasser og kjøpesentre. Det kan bygges like tett som på Majorstuen. Man blir i praksis nødt til å fjerne den nåværende bygningsmassen for å få dette til. Det skal og må eksproprieres har de Vibe uttalt ved flere anledninger.

I tillegg til Grefsen, Smestad og Skøyen er blant andre Manglerud, Oppsal, Holtet, Sæter, Lambertseter, Karlsrud, Bogerud, Skullerud, Mortensrud, Holmlia, Tåsen og Røa trukket frem som aktuelle kandidater for transformasjon og omregulering i nærmeste fremtid.

Så bor du i rekkehus, lavblokk eller småhus i nærheten av disse stasjonene er det stor sjanse for at det er deg dette gjelder.

Er det nødvendig?

Stadig flere som kan noe om konjunkturer, boligpolitikk og byutvikling stiller spørsmål ved den nye kommuneplanen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken advarer mot hodeløs bygging og sier boligkrisen er oppkonstruert.

SSB melder at befolkningsprognoser for Oslo frem til 2030 er nedjustert. Nye tall viser at det kan være behov for bare halvparten så mange boliger som tidligere antatt.

Direktør i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, sier at utbygging av Oslos gamle industritomter vil være mer enn nok til å dekke boligbehovet i mange år fremover.

Erling Dokk Holm lurer på hvorfor vi ikke først bygger ut de stedene i Oslo hvor det allerede er ferdig regulert til 16.000 boliger.

Professor Karl Otto Ellefsen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo lurer på alt dette og enda litt til.

Klippe klippe, sa kjerringa

Hvorfor er Ellen de Vibe så opptatt av å rive eksisterende nabolag?
Hvordan kan man i det hele tatt sette i gang en slik prosess før man har utredet alle behov og konsekvenser?
Før de Vibe omregulerer noe som helst har vi innbyggere rett på å vite:

 • Hvor sikkert er boligbehovet?
 • Hvor mange boliger er investeringsobjekter og står tomme?
 • Hvor mange år tar det å få klimagevinst av å rive det vi har for å bygge nytt og høyt i betong?
 • Hvor mange må leve helt uten bil for at slike transformasjoner skal lønne seg?
 • Hva blir omkostningene av å tvangsflytte og reetablere tusenvis av innbyggere til nye steder, nye nabolag, nye skoler?
 • Hvor lang tid tar det å etablere nye gode bomiljø når alt gammelt er revet?
 • Vil innbyggere flest bo tett og høyt fremfor mer spredt langs nye knutepunkt på høyhastighetsbaner?
 • Hvorfor i all verden får utbyggerne selv styre hvor det skal bygges i Oslo?

Det skal rives. Det skal omreguleres. Områder med eksisterende bebyggelse skal transformeres om til noe helt annet før ledige tomter i Oslo bygges ut, før vi vet hvor mange boliger vi kommer til å trenge.

Dette er vedtatt og beskrevet i den nye kommuneplanen. Dette skjer nå.
Naboer over hele Oslo – vi må kreve ny gjennomgang av kommuneplanen!
Inntil alle steiner er snudd og alle konsekvenser utredet må de tusener av Oslos innbyggere som tilfeldigvis bor innen 700 meter fra en T-banestasjon få ha hjemmene sine i fred!

Oppdatert: Følgende setning er fjernet fra innlegget: «Mange leiligheter i dag er rene investeringsprosjekter, den dagen renten øker med to prosent vil boligkrisen forsvinne». Det kunne forstås som at dette var Due-Andresens ord. Det var det ikke.

Les svaret fra byråd Hanna Marcussen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

Kortsiktig tankegang styrer mye av byutviklingen i Oslo | Kim Skaara

Les også

Politikerne må tenke på dem som rammes av raseringen | Marianne Storhaug


Les reportasjene om blokk-sjokket på Nedre Grefsen og fortettingsplanene på Skøyen:

 1. Les også

  Villastrøk kan bli til blokker - men det fikk ikke politikerne med seg

 2. Les også

  Oslo kommune planlegger å firedoble antallet boliger på Skøyen

Les mer om

 1. Oslo
 2. Byutvikling
 3. Boligpolitikk

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Jeg tok feil. Villaeiere i Oslo bør få fred nå.»

 2. KOMMENTAR

  Hvorfor ødelegge noe som fungerer? | Erling Dokk Holm

 3. OSLOBY

  Stemte for å skjerme villastrøket i fjor, vil ikke love noe i år

 4. OSLOBY

  Flertall for å skjerme småhusområder – men det kan likevel bli nedstemt

 5. OSLOBY

  Nabolaget hans skulle bli til blokker. Etter to års kamp kan han heise flagget.

 6. DEBATT

  Vi skal utvikle byen sammen