Politiet må lytte til bekymrede mødre. Men velg virkemidlene med omhu.

  • Bård Dyrdal
    Bård Dyrdal
Intensiv kontrollvirksomhet kan føre til at politiet blir fienden, og at ungdommene protesterer, advarer innleggsforfatteren.

Det mest effektive ville være en forsvarlig regulering av det illegale rusmiddelmarkedet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mødre til tenåringer på Furuset er bekymret over ungdomskriminaliteten i området. Politiet bør lytte til dem, men Sylo Taraku i Tankesmien Agenda må slutte å presentere enkle løsninger på komplekse utfordringer.

Feil bruk av politimakt forsterker problemene, og mange vil oppleve økt kontrollvirksomhet som maktmisbruk.

Når politiet blir fienden

Det er lite som tyder på at politiet klarer å få bort våpen eller narkotika ved intensiv kontrollvirksomhet. Slikt kan istedenfor føre til spenninger, der politiet blir fienden og ungdommene protesterer ved å forstyrre politiets arbeid.

Økt kontrollvirksomhet kan gi en følelse av trygghet for de bekymrede mødrene. Men opplevelsen vil være illusorisk.

De som angriper hverandre i narkotikamiljøene, gjør det målrettet og bevæpner seg når de går til aksjon. Politikontrollene vil aldri kunne fange opp noe slikt.

Bård Dyrdal er leder av Leap Scandinavia og politioverbetjent i Oslo politidistrikt.

Å nekte ungdom å oppholde seg der de bor og er trygge, er ingen god løsning. Dessuten har «gjengene» gjerne utviklet seg fra løst sammensatte vennegrupper. Derfor er det nesten håpløst å bevise gruppetilhørighet. Lover mot gjenger fungerer best når medlemmene har MC-vester med gjengnavn på. Slik er det ikke i Groruddalen.

Dessuten er det ikke så enkelt som at gjengbekjempelse løser problemene.

Når politiet tar ut en dominerende markedsaktør, starter en ny krig om deres markedsandeler. En kamp om kontroll som fører til mer territoriell kriminalitet. For dersom gjengen som overtar, skal overleve, må den bruke hardere trusler og represalier enn den forrige.

Regulering mest effektivt

Kriminalitetsutfordringene er mange. Og ulike utfordringer krever ulike tiltak. Problemet er at samfunnet ennå ikke er klar for å ta i bruk det mest effektive virkemiddelet, nemlig en forsvarlig regulering av det illegale rusmiddelmarkedet.

I et regulert marked vil de kriminelle miste inntekter og makt. For da kan brukere som ikke vil ha noe med dem å gjøre, i stedet velge å handle cannabis av staten. Der er det trygt – og det tjener alle på.

Leap er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte (politiet, tollvesenet, kriminalomsorgen, påtalemyndigheten og andre) som «ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig, eller negativ effekt».