Debatt

Falske identiteter kan undergrave Norges velferdsordninger | Hans Christian Holte

 • Hans Christian Holte
  Hans Christian Holte
  Arbeids- og velferdsdirektør

Fingeravtrykk gir sikker identifikasjon Foto: Torgersen, Hans O.

Identitetskontrollen av utenlandske borgere er ikke god nok.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et modernisert folkeregister er et viktig skritt på veien mot en bedre ID-forvaltning. Men viktige avklaringer om ID-kontroll og bruk av biometri som bilde og fingeravtrykk, gjenstår før vi kan være trygge på at én person kun har ett identitetsnummer i Norge.

EtD-nummer tilsvarer fødselsnummeret som alle norske statsborgere er registrert med. D-nummeret er grunnlaget for at utenlandske statsborgere med midlertidig opphold inntil seks måneder kan få hjelp og stønad hos norske helse— og velferdsmyndigheter, søke om skattekort og åpne en norsk bankkonto.

Hans Christian Holte, skattedirektør Foto: Photographer: Baard Brinchmann L

Det er Skatteetaten som gjennom Folkeregisteret tildeler D-nummer og fødselsnummer. Bestillerne, rekvirentene, er mange. Nummeret gir i seg selv ingen rettigheter, men det må være tildelt før personen kan få oppfylt sine rettigheter og plikter i Norge.

Falske identiteter

I fjor ble det utstedt rundt 95.000 nye D-nummer, de aller fleste til arbeidsinnvandrere fra EU-land. Totalt er det registrert over 1,6 millioner D-nummer i Folkeregisteret. Blant disse finner vi dessverre tilfeller både av falske identiteter og flere identiteter knyttet til samme person.

Ute av kontroll:

Les også

Norge mangler kontroll på over én million

Problemet oppstår når det tildeles D-nummer til utenlandske borgere uten at det først er foretatt en grundig identitetskontroll. Dessverre er det et økende problem at personer forsøker å skaffe seg D-nummer på basis av falske identitetspapirer. Skatteetaten har tatt konsekvensen av denne utviklingen, vi har styrket våre id-kontroller.

Andre instanser som rekvirerer D-nummer utfører ikke en like grundig id-kontroll. Ulike rekvirenter som NAV, banker og HELFO har sine egne prosesser for å registrere identitet. Identitetskontrollen foretas etter ulike retningslinjer, med ulik kompetanse og med varierende utstyr. Det er en risiko for at en fragmentert og svak identitetskontroll fører til at det rekvireres D-nummer til personer med falsk identitet.

Urettmessig tilgang til godene

Vi ser at saker relatert til falske identiteter blir mer kompliserte, og at bruken av falsk id blir mer systematisk, og knyttet til grovere kriminalitet. Vi har liten oversikt over det reelle omfanget, men kriminalitetsbildet tyder på at dette er et økende problem.

Konsekvensene vet vi langt mer om: Falske identiteter kan bidra til å undergrave Norges velferdsordninger ved at personer får urettmessig tilgang til godene. Men det er like mye et fenomen som knyttes til illegal innvandring, menneskehandel og grov arbeidslivskriminalitet.

Stortinget har bevilget penger til et modernisert folkeregister. Det er bra, og arbeidet har startet.

Er opplysningene vi får inn lite troverdige, risikerer vi å spre feilaktige opplysninger.

Det første vi går i gang med er å synliggjøre for brukerne av folkeregisteret hvorvidt en identitet er avdekket som falsk, og hvorvidt det er foretatt en kontroll av ID-papirer eller ikke. Har det vært fysisk fremmøte og kontroll av at passet er ekte? Dette vil gi indikasjoner på hvilken tillit man kan ha til den kontrollen som er foretatt. Da vil det bli enklere for brukerne å avgjøre om kontrollen er tilstrekkelig til for eksempel å utbetale stønader og utstede bankkort.

Få gjennomgår sikker ID-kontroll

Dette er viktige skritt på veien mot en bedre identitetsforvaltning. Men for at folkeregisteret skal bli den solide grunnmuren i identitetsforvaltningen Norge trenger, er vi avhengig av at dataene vi får inn er av god kvalitet. I bunn må det ligge en trygghet om at en person faktisk er den han eller hun utgir seg for å være. Det forutsetter en sikker og lik identitetskontroll.

Enkelt forklart: Er opplysningene vi får inn lite troverdige, risikerer vi å spre feilaktige opplysninger tilbake til dem som bruker folkeregisteret. Våre anslag tyder på at kun 17 prosent av 1,6 millioner personer med D-nummer i Norge i dag har vært gjennom det vi mener er en kvalifisert ID-kontroll.

Biometri, som bilde og fingeravtrykk, bør kun benyttes der det er nødvendig.

Vi ønsker også å knytte biometri som bilde og fingeravtrykk som allerede innhentes i dag på justissiden, til den identiteten personen har i folkeregisteret. Da vil identiteten låses til personnummeret, slik at den fremstår som unik: Én person – ett nummer, er det vi ønsker å få til. Da vil det bli langt vanskeligere å operere med falske, og i mange tilfeller flere, identiteter.

Samfunn basert på tillit

Det norske samfunnet er basert på tillit. Biometri, som bilde og fingeravtrykk, bør kun benyttes der det er nødvendig. Utsteding av pass er et naturlig eksempel. Foresattes digitale kommunikasjon med skolen, er et eksempel hvor vi mener bilde og fingeravtrykk ville være en sterk overdrivelse. Det er opp til den som har ansvaret for den aktuelle tjeneste å vurdere hvilke krav som skal stilles.

Vår oppgave er å synliggjøre på hvilket nivå kontrollen er gjort: Er identiteten unik, er den kontrollert eller ikke. Det må være en forholdsmessighet mellom tjeneste og de krav som stilles til kontroll. De biometriske løsningene som allerede finnes på justissiden i dag, kan bidra til et tryggere samfunn der borgernes rettigheter og samfunnet selv vil sikres i langt høyere grad enn det vi har mulighet for i dag.


Kontrollen skjerpes over hele Europa:

Les også

Kronikk: Passkontrollører ved Øresund er tegn på sammenbrudd for europeisk migrasjonssamarbeid | Jan-Paul Brekke

Les også

- Det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge

Les også

SISTE: Nyhetsbyrå: EU er klare for å stanse passfrie reiser mellom medlemslandene i opptil to år

Les også

Nå kan det du forteller flyselskapet havne hos politiet

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Personvern
 3. Skatter og avgifter
 4. Innvandring
 5. Flyktninger

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Neste år blir et ansiktsbilde like lett å spore som et fingeravtrykk

 2. KRONIKK

  Kronikk av skattedirektøren: Data er den nye råvaren. Hvordan skal vi forvalte den?

 3. A-MAGASINET

  Er dette samme kvinne? Kripos utdanner ansiktseksperter for å løse Norges ID-problem

 4. NORGE

  Aldri før er så mange utlendinger tatt med falske pass på vei inn i Norge

 5. NORGE

  Tidligere Ap-politiker tiltalt for trygdesvindel

 6. NORGE

  Listhaugs nye ankomstsenter: Vil tappe mobiler og bruke avansert datainnsamling for å sjekke asylsøkere