Kirken er ikke nødt til å forskjellsbehandle, selv om den kan

Kort sagt, fredag 24. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Viktig at trossamfunn får diskriminere», mener Aftenposten 18. mars. Lederartikkelen trenger noen presiseringer. Alle arbeidsgivere som ønsker å bruke unntakene mot likebehandling i lovverket, må oppfylle visse kriterier:

  1. Forskjellsbehandlingen må ha et saklig formål.
  2. Forskjellsbehandlingen må være nødvendig for å oppnå målet.
  3. Forskjellsbehandlingen må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles.

I tillegg må «likekjønnet samlivsform» ha avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet som prest, diakon, kantor eller andre stillinger i Den norske kirke for at forskjellsbehandlingen skal være lovlig.

Etter at Kirkemøtet i 2017 vedtok at likekjønnede par kan gifte seg i alle kirker, er det nødvendig å spørre om forskjellsbehandlingen av ansatte kan sies å ha et saklig formål og være nødvendig for å oppnå målet med kirkens virksomhet.

Åpen folkekirke har fremmet saken som nå er på høring, for å sikre at kirken er en god og forutsigbar arbeidsgiver for alle ansatte. Det håper vi at vi får gjennomslag for. Men for ordens skyld må det presiseres at Åpen folkekirke har 39 av 116 medlemmer i Kirkemøtet og derfor trenger støtte av andre for å få flertall.

Gard Sandaker-Nielsen, leder, Åpen folkekirke