Den nye Marshall-hjelpen må komme fra Norge

  • Leiv L. Nergaard
Vi håver inn penger, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser oljefondssjef Nicolai Tangen i januar i år, under presentasjonen av fondets resultat for 2021.

Minimum 1000 milliarder kroner bør kanaliseres til andre europeiske land, inklusive Ukraina. Store beløp bør også gå til afrikanske land.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ukraina står i brann og lider. Europas folk og næringsliv har fått svær kostnadsøkning og store belastninger på grunn av Russlands president Vladimir Putins disposisjoner. Hva med Norge? Vi representerer motsatsen – vi håver inn penger!

Vårt oljefond ventes ved utgangen av året å være verdt ca. 12.500 milliarder kroner, som er så mye at man ikke engang kan bruke normalavkastningen innenlands.

Hva skal vi med et så stort fond? Statens årlige oljeinntekter har lenge vært i størrelsesorden 250 milliarder kroner. Den russiske strupingen av gassforsyningen til Europa har medført at inntektene for i år og det neste er anslått til 2600 milliarder kroner.

Norges anseelse vil påvirkes

Etter andre verdenskrig lå Europa i ruiner, og USA lanserte sin såkalte Marshall-plan. Det ble en vinn-vinn-resept. Bør ikke Norge i dagens situasjon la seg inspirere av Marshall-planen?

Norge er blitt svært rikt fordi vi siden 1973 har stått på skuldrene til oljepriskartellet Opec. Det har gitt inntekter som andre industriland bare har kunnet drømme om. På toppen av dette kommer merinntektene som skyldes krigen i Ukraina.

Vi må anta at Norges anseelse i verden vil komme til å bli sterkt påvirket av hvordan vi forholder oss til disse tilfeldige inntektene.

Når norske selskaper har inntektsflaks, beslaglegger staten langt på vei mergevinsten. Men her bør vi tenke internasjonalt.

Regjeringen bør snarest ta initiativet til en prosess hvor en stor del av de store inntektene – minimum 1000 milliarder kroner – kanaliseres tilbake til andre europeiske land, inklusive Ukraina.

I tillegg bør vi på lignende måte kanalisere store beløp til afrikanske land.

Å la være vil ha motsatt effekt

Å gi store pengebeløp og sørge for at de kommer dit de skal, er en kunst. Amerikanerne stilte betingelser ved Marshall-hjelpen. Det må vi også gjøre.

Dette vil kunne gi Norge internasjonal anseelse.

Å la være vil ha motsatt effekt!