Homofili i antikken og i dag

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Homoseksualitet.I diskusjonen om homoseksualitet i gresk antikk og i Bibelen (Schreiner, Wyller, nå Hans Kvalbein, 24.4.) er det en underliggende premiss at antikkens syn er retningsgivende for aktuell moraldebatt. Dette vil jeg sette spørsmålstegn ved.Kvalbein har rett i at "homofile i dag nøler med å sammenligne seg med antikkens pederaster". I gresk kultur var slike forhold basert på ulikhet i alder og makt mellom partene. Forhold mellom homofile i Vesten i dag er derimot som heterofile forhold oftest basert på sosial og aldersmessig likhet. Dermed blir den moralske situasjonen en helt annen.Men innsikten om forskjellene mellom gresk antikk og nåtiden tar Kvalbein ikke med seg når han går over til jødiske og tidlig-kristne miljøer i den samme perioden. Da er det umulig å finne ut om han snakker om Paulus i 1. århundre eller egen tolkning i dag. Han kobler Paulus' avvisning av sex mellom personer av samme kjønn til spørsmålet om ekteskapet (noe Paulus ikke gjør). Dette bruker Kvalbein til å beskrive homofile parforhold som brudd mot å bryte inn i annen manns ekteskap). Det overbeviser ikke å vise til den katolske katekisme på dette punkt. Både katekismen og Kvalbein definerer nemlig homofile parforhold ut fra hva de ikke er, nemlig et heterofilt ekteskap — og påstår at derfor er de et brudd på dette ekteskapet!Dette er for meg et uakseptabelt menneskesyn og en svikt i plikten til å vurdere mennesker moralsk ut fra deres handlinger og motiver. I jødisk-kristen kultur i antikken var avvisningen av hellenistisk "homo-erotikk" som avgudsdyrkelse forståelig. Men gjennom historien er det utviklet en helt annen forståelse av individet, av identitet og rettigheter enn for 2000 år siden. Det er dette den moderne kristne forståelse av ekteskapet og av forholdet mellom partene bygger på. Heterofile og homofile par er forbløffende ensartet når det gjelder selvstendighet, likeverdighet og likestilling mellom partene. Da må de også vurderes moralsk på samme måte.Her mener jeg at Bibelen og den kristne tradisjon fortsatt har en verdi. Kjærlighet, ansvar og gjensidighet er sentrale verdier selv om de må finne andre uttrykksformer enn for 2000 år siden. Oppgaven for etikk i dag bør være å vurdere samliv og parforhold ut fra disse verdier, uavhengig av kulturelle og seksuelle mønstre fra antikken.