Det finnes god eldreomsorg og gode palliative tjenester

Kort sagt, mandag 6. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt debattinnlegg i Aftenposten 27. februar argumenterer den 87 år gamle legen Ragnar Andersen for aktiv dødshjelp. Skuespiller Lise Fjeldstad på sin side sier til VG at hun samler piller.

I et forsøk på å sette søkelyset på sviktende eldreomsorg forsterker den eldre generasjons influensere redselen som mange eldre kjenner på: at resten av livet kommer til å bli uverdig og smertefullt. Vi må ta til motmæle.

Vi vet at mennesker i alle aldre til tider kan tenke at døden fremstår som lettere enn livet. Men da er ikke løsningen å tilby dødshjelp.

Løsningen ligger i å ta folk på alvor og støtte dem i sin søken etter håpet om at det fortsatt ligger gode stunder foran dem. Hva som kan hjelpe, er individuelt, men det er lettere å lete sammen enn å lete alene. For mange eldre kan selvmordstankene handle om redsel for smerter og kontrolltap, ensomhet, isolasjon, å bli en byrde.

Så la oss heller gjøre noe, for den enkelte, i tjenestene og i samfunnet, for at alle gamle får kjenne på håp og gode øyeblikk i livets siste fase. La oss snakke om god eldreomsorg og gode palliative tjenester. For det finnes mange steder, og det kan finnes for alle.

Nina Danielsen, leder selvmordsforebygging, Leve – Landsforeningen for etterlatt ved selvmord