Kjære politikere. Jeg håper dere velger å redde liv.

At narkotika bare forsvinner, ikke kommer inn i landet eller er umulig å fremstille på kjøkkenet etter en tur på Maxbo og Biltema, er utopisk, skriver Jan Richard Prøsch.

Jeg har forslag til en løsning som kan skåne ungdommen: regulert salg av narkotika.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den siste tiden har jeg hørt om ekstra mange overdosedødsfall. Fentanyl har kommet, og heroin er blitt billigere enn før covid-19. Jeg er redd jeg kjenner noen av ofrene når navn blir frigitt.

Jeg har ingen problemer med å forsvare mine voksne venners valg: rus, sport eller hva de velger å bruke tiden sin på. Men jeg råder ungdommen til ikke å ruse seg!

Dette skrev jeg mens jeg observerte et julebord der det ble danset på bordene. Glass og flasker knuste, men stemningen var god. Ingen slåsskamper, arrestasjoner eller dødsfall. Alt foregikk under kontrollerte former, med bartendere og vakter. Det var en veldig hyggelig kveld, med gode venner på scenen og ved bordet.

Jeg la meg tidlig og var ikke full. Jeg hadde heller ikke lyst på gamle rusmidler, selv om jeg har vært tung misbruker av heroin/opiater.

De fleste skjønner at all rus ikke er samme rus, og at den kan virke totalt forskjellig fra person til person.

Et argument som dreper

De som står og selger 24/7 til alt og alle, uansett alder, kan være din venn eller ditt barn. Overskuddet går til mafia, kriger og alt annet lureri.

«Regulering, testing og brukerrom vil gi feil signaler til ungdommen» er et argument som dreper. Klarer du å leve med dette argumentet nå, så vent på neste årsoverdosestatistikk.

De som dør, er unge, og det er ikke bare dem du ser på gaten. Det er også de som opplever ekskludering fra jobb og familie, og som har overlevd via kriminalitet. Ingen vil ansette folk som ikke kun drikker alkohol.

Utopi

At narkotika bare forsvinner, ikke kommer inn i landet eller er umulig å fremstille på kjøkkenet etter en tur på Maxbo og Biltema, er utopisk. Dessverre har jeg ingen løsning på hele problemet. Men jeg har en løsning som kanskje hjelper 60–70 prosent med tanke på illegalt salg, og som kan skåne ungdommen mer: regulert salg. Løsningen er støttet av alle jeg kjenner i miljøet, fra brukere og helsepersonell til politi og riksadvokaten.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en løsning som år etter år er å stikke hodet i jorden. De tar ikke kontroll over problemene. Snakker de om signaleffekt fordi de tror at ungdom ikke forstår fakta? Er det bedre med «riktig signal» enn med folk som overlever på grunn av ekte og ærlig informasjon?

Jeg håper politikerne i Sp og Ap leser dette.

Det krever at man bruker hodet og ønsker å ta kontroll på problemet fra start til slutt. Man må ønske å redde liv.

Les hva WHO, FN, Tyskland, Danmark, England, Spania, Portugal, Thailand samt deler av USA sier om hvordan det har fungert, og hvorfor de etter prøveår eller lokale studier og forsøk med regulert salg ikke går tilbake til at barn selger til barn og gir overskuddet til mafia.

Ved å skattlegge stoffene kan man også betale for rehab, skadereduksjon og ettervern.

Jeg er blitt invitert til Stortinget for å snakke om dette, og jeg gleder meg. Der håper jeg de lytter, og at de velger å redde liv.

Jan Richard Prøsch er tidligere rusmisbruker. Han er foredragsholder og barista på Erlik kaffe. Han har også vært deltager i TV 2-programmet Petter Uteligger.