Jurister og sannsynlighetsregning

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Erling Eide skriver fortjenstfullt 1. november at jurister bør læres sannsynlighetsregning. Men hans eksempel med et vitne som hadde sett en rød bil på en øy hvor røde biler var sjeldne, er litt misvisende.

1. Jo sjeldnere fenomen et vitne påstår å ha sett, desto mer sannsynlig er det at vitnet har sett eller husker feil. Når denne enkle innsikten ikke avspeiles i Eides undersøkelse blant jusstudenter, kan en forklaring være at de mistet «common sense» av syne i møtet med en oppgave i tall. En annen rimelig mulighet er at de ville ha svart riktigere om de var blitt spurt om sannsynligheten for at vitnet husket feil, i stedet for sannsynligheten for at ulykkesbilen var rød.

2. Et vitne som i virkeligheten hadde sett en ikke-rød bil, og hadde 95 prosent sannsynlighet for å rapportere rett, hadde ikke 5 prosent sannsynlighet for i stedet å rapportere rød. Det finnes mange farger, og rød fremstår som et usannsynlig alternativ siden vitnet sjelden så røde biler.

3. Eide tar ikke høyde for at eiere av røde biler kunne ha høyere sannsynlighet for å være involvert i «stikke-av-ulykker» enn biler av andre farger.

Erik Nord, professor emeritus i helseøkonomi, Kringsjå