Anne Sverdrup-Thygeson svarer: Mange arter sliter i skogen

Halvparten av våre truede arter er å finne i skog, primært i gammelskog. Med nok vern og god forvaltning kan vi sikre disse artene, skriver Anne Sverdrup-Thygeson.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skogbruksrådgiver Gunnar Kvaal skriver at jeg desinformerer i min tekst om orkideer, og mener jeg «antyder at gammelskogen i Norge er i sterk tilbakegang». Det er feil.

Jeg skriver «i dag er bare 2,4 prosent av skogen i Norge eldre enn 160 år». Det tallet er det ingen uenighet om.

Les Anne Sverdrup-Thygesons sak her: Disse orkideene hadde ikke klart seg uten sin usynlige bestevenn

Finurlige samspill

Er 2,4 prosent lite eller mye? Det kommer an på hva du sammenligner med.

For artene er det logisk å sammenligne med skogen der disse finurlige samspillene mellom blomst og sopp vokste frem. I slik urørt skog var det meste gammelskog, med opptil 80 prosent eldre enn 160 år, ifølge finsk forskning.

Da blir 2,4 prosent lite. En økning på 1,1 prosent siste 20 år, er fint, men monner knapt i forhold.

Vern og forvaltning

Tilsvarende for død ved: Mengden øker, men er under en femtedel av det vi finner i en urørt skog – som jo er artenes utgangspunkt.

De siste 60 årene har vi dessuten flatehugd tre fjerdedeler av norsk skog, og siste rest av gammelskog uten flatehugst forsvinner fort.

I sum forklarer dette hvorfor halvparten av våre truede arter er å finne i skog, primært i gammelskog. Med nok vern og god forvaltning kan vi sikre disse artene.

Her er noen saker fra Viten:

Slik kan du trene opp hukommelsen din: Les forskerens tips om husketeknikker

Dinosaurene dominerte verden i 135 millioner år - men kanskje er bare halvparten av artene funnet

Ic ascie þe, hwæt hæfst þu weorkes - slik så engelsk ut for tusen år siden

Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen.