Debatt

Kort sagt, søndag 30 . august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Vern av strandsonen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Strengt vern av strandsonen i Oslofjorden

Strandsonen langs Norges kyst gir grunnlag for naturopplevelser, arbeidsplasser og livskvalitet. Slik skal det fortsette å være. Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret ved å gi kommunene større mulighet til å gi dispensasjon i byggesaker. I Aftenposten lørdag 22. august hevder Knut Olav Åmås at det vil true allemannsretten i Indre Oslofjord. Det er jeg uenig i.

For det første slår forslaget fast at det ikke skal gis dispensasjon dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. I høringsnotatet skriver vi at strandsonen er nettopp det. For det andre deler regjeringen Åmås' bekymring for tilgangen til sjøen i Indre Oslofjord. Derfor sendte vi før sommeren ut forslag om nye statlige planretningslinjer for strandsonen.

Strandsonen er delt inn i tre ulike soner. Sone 1 er hele Oslofjorden. Her blir det ingen liberalisering av forbudet mot å bygge i 100-metersbeltet. I sone 2, som er Sørlandskysten og bynære områder i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, videreføres også strenge retningslinjer.
I sone 3 er det derimot mange distriktskommuner uten utbyggingspress. Her kan båtutleie, badeplasser, gründervirksomhet og overnattingsmuligheter gjøre havet og kysten mer tilgjengelig. Derfor vil vi åpne for noe mer aktivitet i strandsonen i disse områdene. Det er tross alt forskjell på store hytter langs Oslofjorden og kajakkutleie på Helgelandskysten.

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Les mer om

  1. Kort sagt