Det er feil medisin å løse Oslos boligproblemer med høyere boligskatt i Stavanger | Henning Lauridsen

  • Henning Lauridsen
Det er feil å løse Oslos problemer med virkemidler som skader resten av Norge, skriver Henning Lauridsen.

Løsningen på Oslos boligprisproblem er innlysende. Det må ikke skattes mer, men bygges mer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I kronikken «Boligmarkedet stenger helt vanlige folk med helt vanlige inntekter ute» av Hannah Gitmark tas det til orde for høyere boligskatt for å dempe boligprisveksten. Det er feil medisin i Stavanger, der boligprisene er lavere enn for ti år siden.

Man bør stille spørsmål ved om boligprisene i Norge er for høye før man går inn for å senke dem. Det avgjørende er ikke prisen, men om folk har råd til å kjøpe dem.


For dyrt? Neppe.

Sykepleierindeksen til Eiendomsverdi gir en god indikator på om det er for dyrt. I Bergen, Trondheim og Stavanger kan en enslig sykepleier kjøpe rundt 30 prosent av boligene, mens andelen er 55 prosent i Kristiansand og Skien. Dyrt? Tja. For dyrt? Neppe.

I Oslo er det utvilsomt for dyrt. Her kan sykepleieren kun kjøpe 3 prosent av boligene. Det er imidlertid feil å løse Oslos problemer med virkemidler som skader resten av Norge.

Boligprisene i Stavanger har steget 14 prosent de siste ti årene. De har egentlig sunket siden inflasjonen har vært høyere. Statens hjelp for å senke prisene trengs ikke.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.


Det må bygges mer

I 2019 hadde Oslo 30 prosent av befolkningsveksten i Norge. Boligprisene er blitt høye fordi boligbyggingen ikke holder tritt. Den politiske innsatsen for å gjøre noe med problemet er for svak. Stor vekst krever kraftige tiltak.

Løsningen på Oslos boligprisproblem er innlysende. Det må ikke skattes mer, men bygges mer. I Stavanger vil økt boligskatt skade boligmarkedet. Det er bedre å angripe årsaken enn symptomene. I stedet for mer boligskatt kan man lage bedre boligskatt.

Boligprisene i Norge har utviklet seg moderat i to-tre år. Det vil de fortsette med fremover selv om det har vært et lite prisblaff i kjølvannet av nullrenten. Den enslige sykepleieren vil klare seg fint på boligmarkedet med mindre han flytter til Oslo. Der er boligene for dyre. Det problemet er imidlertid lett å løse hvis politikerne virkelig vil.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter