Debatt

Behandlingsplasser står ledige, mens barn som ruser seg, står i kø | Erik Nord og Reidar Hjermann

 • Erik Nord
  styreleder, Fossumkollektivet
 • Reidar Hjermann
  styremedlem, Fossumkollektivet
Situasjonen er blitt klart forverret etter at koronatiltakene ble innført 12. mars, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Koronakrisen har forsterket og synliggjort problemene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Behandlingsplasser for barn med rusproblemer blir stående ledige, mens barna med rusproblemer står i kø for behandling.

Situasjonen er blitt klart forverret etter at koronatiltakene ble innført 12. mars.

Adferdsproblemer

Ved Fossumkollektivet opplever vi nå at kapasiteten hos Fylkesnemndene har gått ned. Dette er instansen som godkjenner at barn med rusproblemer kan få institusjonsplass. Altfor ofte ser vi at møter om tildeling av plasser blir utsatt eller avlyst.

De som blir søkt til våre tiltak, er nå stadig flere barn med svært store adferdsproblemer, på fagspråket omtalt som «adferd høy», når de i tillegg har et rusproblem.

Les også

Alarmerende økning av mindreårige i Oslos rusmiljø: Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder

Når vi blir fortalt at barn som søkes til oss, ikke bare ruser seg, men også har et større kriminalitets- og voldsproblem, må vi dessverre avslå å ta imot dem. Både fordi de normalt ikke vil kunne dra nytte av behandlingen i grupper ved en rusinstitusjon som vår, og fordi vi må ta hensyn til de andre ungdommene på huset.

Drapstrusler

Et av barna som ble forsøkt plassert hos oss, hadde i tillegg til rusutfordringer tidligere gått til angrep med kniv på ansatte ved en annen institusjon og kommet med drapstrusler mot andre ungdommer.

En annen hadde forsøkt å sette fyr på fosterhjemmet sitt.

Andre har og har hatt «lederroller» i kriminelle ungdomsgjenger og går med våpen på seg til daglig.

Eksemplene er mange. Bare i de to månedene fra nyttår til begynnelsen av mars i år har vi måttet avslå inntak av syv barn fordi rusproblemene kommer på toppen av en utagerende og voldelig adferd som vi som institusjon ikke har de rette rammebetingelsene til å håndtere.

Å gi riktig tilbud

Fossumkollektivet er en snart førti år gammel privat, selveid stiftelse med behandlingsplasser fra Nordland i nord til Viken i sør.

Vi er det nærmeste en rusbehandlingsinstitusjon kan komme et ordentlig hjem.

Det er et trygt sted for unge med psykiske vansker og mange skuffelser i sin personlige historie.

Men disse rammene gjør det også vanskelig å gi riktig tilbud til barn med store volds- og kriminalitetsproblemer.

Les også

Prisen på hasj har skutt i været: Flere ungdommer ber om hjelp

Krisen har synliggjort problem

Ungdom med kriminalitets- og utageringsproblemer har så store og alvorlige problemer at de må hanskes med selv om samfunnet er i unntakstilstand.

Når kapasiteten er redusert i saksbehandlingssystemene hos barnevern og fylkesnemnder, blir de mest alvorlige sakene naturlig nok prioritert. Dermed vil de som er best rustet for vellykket behandling ved ordinære behandlingsplasser, komme bak i køen.

Vi opplever i stigende grad at koronakrisen har forsterket og synliggjort problemene, nemlig at barna som har størst vansker og skaper mest rabalder i samfunnet, søkes til tiltak som egner seg dårlig for dem, samtidig som at det hindrer hjelp til andre.

Dette skjer trolig fordi det skjæres ned på dyre spesialtiltak og fordi en mislykkes med å få til godt samarbeid mellom forskjellige etater som burde sy et solid sikkerhetsnett rundt disse ekstremt utsatte barna.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Rusomsorg
 2. Rusbehandling
 3. Barn
 4. Kriminalpolitikk