Akson er grunnlaget for en fremtidsrettet helsetjeneste | Jan Oddvar Skisland og Camilla Dunsæd

Dagens journaler er ikke utviklet for å håndtere pasientforløp på tvers i kommunen eller på tvers av omsorgsnivåer, slik vi faktisk jobber. Prisen er det pasienter og helsepersonell som betaler i form av lav effektivitet og for dårlig pasientsikkerhet, skriver innleggsforfatterne.

Gårsdagens pasientjournalsystem kan ikke løse morgendagens behov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Derfor samler kommunene seg bak Akson.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Akson handler om å etablere en felles journalløsning for norske kommuner og en samhandlingsdel for å utveksle pasientinformasjon mellom kommuner og sykehus.

I Aftenposten 26. mai tegnes det et bilde av Akson som et omstridt dataprosjekt som anbefales mot bedre vitende.

Les også

Strid om gigantisk dataprosjekt for Kommune-Norge

Dette bildet kjenner vi oss ikke igjen i. Det er vi i kommunene som har beskrevet behovene og står bak anbefalingen.

Det antydes fra kritikere at bedre løsninger ikke er utredet. Kritikere foreslår at vi fortsetter flikkingen på eksisterende systemer.

Dette er grundig vurdert av Direktoratet for e-helse i samarbeid med oss i kommunene og sektoren for øvrig. Både vår erfaring og den grundige utredningen sier at det blir både dyrere og dårligere.

Akson er alternativet som best ivaretar behovene og er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Går ut over pasientene

Vi har ulike journalsystemer for de forskjellige tjenestene vi gir innbyggere. Viktig pasientinformasjon som fastleger har i sin journal, er ikke tilgjengelig for helsepersonell på legevakt eller sykehjem.

Dagens journaler er ikke utviklet for å håndtere pasientforløp på tvers i kommunen eller på tvers av omsorgsnivåer, slik vi faktisk jobber. Prisen er det pasienter og helsepersonell som betaler i form av lav effektivitet og for dårlig pasientsikkerhet. Én av tre sykepleiere sier mangler ved dagens journalsystem går ut over pasientene.

Kommunene kan ikke lenger akseptere at løsningene for primærhelsetjenesten ligger ti-femten år etter sykehusenes. Kommunene er forskjellige, men utfordringene i helse- og omsorgstjenesten er de samme. Vi vil ikke lenger spre ressursene ut over mange systemer og anskaffelsesprosesser, men samle oss om Akson. Det vil gi oss fremtidens journal og forsvarlig samhandling.

Flere kommuner vil kunne ta Akson i bruk allerede i 2025, og innføringen kan starte der behovet er størst.

Alternativene er vurdert. La oss ikke miste mer tid, men komme i gang med dette avgjørende løftet for pasientsikkerheten i Norge.