Debatt

Kort sagt, tirsdag 21. januar

  • Debattredaksjonen

Definisjonen av ytringsfrihet. Jernbane fra Råde til Fredrikstad. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Definisjonen av ytringsfrihet bør være mest mulig liberal

Odin Lysaker viser i Aftenposten til en undersøkelse som illustrerer at minoriteter har mindre tilgang til debattarenaer enn majoriteten. Undersøkelsen er ikke uinteressant, men bør ikke tillegges for mye vekt når ytringsfrihetens grenser diskuteres.

Hva som er årsaken til det undersøkelsen viser – press innad i minoritetsmiljøer, eller majoritetens definisjonsmakt – er usikkert. Og hvem er egentlig minoritet i Norge? Er det redaksjonen som publiserer en karikatur, eller er det den homofile muslimen? Skal Norge lykkes med integrering og bevare et liberalt og åpent samfunn, må vi ikke bare tillate et bredt uttrykksregister. Vi må også dyrke frem en ytringskultur hvor folk tåler å bli utfordret og motsagt. Vi er avhengige av en rettstilstand og kultur hvor vi ikke aksepterer trusler eller vold mot dem som bruker sin grunnleggende rett til å ytre seg.

Lars Kolbeinstveit, filosof i Civita


Har vi råd til å la være?

I Fredrikstad har vi forståelse for at man må bygge ny infrastruktur også på Vestlandet. Tryggere, raskere og mer miljøvennlig transport er en forutsetning for økt konkurransekraft, reduserte CO2-utslipp og for at Norge skal være et godt land å bo i. Dette tror jeg samferdselsministeren og jeg er enige om. En ting vi ikke er enige om, er at jernbane fra Råde til Fredrikstad er for dyrt. Tall fra Bane Nor viser faktisk at det brukes mer pr. km andre steder.

Fjell og fjorder gjør Norge til et land der det er utfordrende å bygge infrastruktur. I Østfold og Fredrikstad er landskapet flatt. Her er utfordringen områder med dårlige grunnforhold. Dette er imidlertid ikke noen nyhet. Det har vi visst helt siden Gamlebyen ble bygd på flåter på 16- og 1700-tallet.

Jon Georg Dale snakker om leiren i Østfold som en sykdom legevitenskapen ennå ikke har funnet en kur for. Akkurat som det bygges broer over 1000 meter dype fjorder på Vestlandet, finnes det løsninger for å bygge på dårlig grunn. Det er også konklusjonen i Jernbanedirektoratets vurdering til departementet.
Jernbane er en investering med et 100-årsperspektiv. Nedre Glomma er blant landets mest folkerike områder og i vekst. I Fredrikstad er vi derfor glade for at samferdselsministeren den siste uken har lovet at planene om intercity fra Råde til Fredrikstad og videre til Sarpsborg og Halden ligger fast.

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Debatt
  3. Jernbane
  4. Råde
  5. Fredrikstad
  6. Jon Georg Dale
  7. Ytringsfrihet