Derfor bør vindkraft på land stoppes | Odd Helge Gilja

  • Odd Helge Gilja
Å ødelegge naturen er en usedvanlig dårlig måte å redde klimaet på, skriver debattanten. Her vindmøller på land ved Egersund.

Fornybar energi må spille på lag med naturen og ikke mot den.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Rammeplanen for utbygging av vindkraft i Norge som ble lagt frem av NVE i april, er allerede utdatert. For 6. mai kom nemlig FNs rapport om naturmangfold laget av 145 forskere fra 50 ulike land.

Rapporten bygger på 15.000 vitenskapelige artikler. Den slår fast at omkring en million arter (av ca. 8 millioner arter) er utrydningstruet på planeten vår.

Den slår også fast at den største krisen vi står overfor ikke er klimakrisen, men naturmangfoldskrisen.

Dermed er et viktig premiss for NVEs rammeplan rokket ved. Vi må nå tenke annerledes om bruken av urørt natur i Norge. Vi er i ferd med å ødelegge verdifulle og uopprettelige naturområder i landet vårt.

Paradoksalt nok forsøker vi å løse et problem ved å lage et enda større problem. Vi er i ferd med å kaste ut barnet med badevannet. Vi må derfor stanse utbyggingen av vindkraft på land før det er for sent.

20 grunner til ikke å bygge ut mer vindkraft på land:

1. Vindmøller på land er tross alt en relativt lite effektiv energikilde som i global sammenheng betyr svært lite. Bidraget fra Norsk vindkraft blir som et musepiss i Atlanterhavet.

2. Vindmøller på land er meget plasskrevende. Det bygges ca. 800 meter anleggsvei pr. vindturbin, og foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.

3. Nesten 17.000 kvadratkilometer er planlagt utbygget i 13 områder i Norge. Det tilsvarer nesten det dobbelte av arealet i Rogaland fylke.

4. En moderne vindmølle er et digert monster på opptil 250 m høyde som ses fra mange mils avstand.

5. Bygging av disse industrianleggene medfører irreversible naturinngrep med store sprengninger i terrenget.

6. Nye vindmøller lager mye støy som forurenser nærmeste naboer og turgåere med masse ulyd, opptil 110 dB pr. turbin.

7. Det er i hovedsak private og ofte utenlandske foretak som tar ut den økonomiske profitten av vindmøllene.

8. Naturmangfoldskrisen (arealkrisen) er større enn klimakrisen.

9. Vindparkene representerer en stor fare for flere utrydningstruede arter (særlig hubro og rovfugler).

10. Vindmøllene på Smøla har så langt drept om lag 100 havørner og en rekke andre rovfugler, samt 200 ryper, som nå er rødlistet.

11. Vinterstid, noen steder opptil seks, syv måneder, kommer det livsfarlig iskast fra vindturbinene, som kan drepe dyr og mennesker.

12. Det er kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge. Derfor haster det med å bremse utbygging av vindmølleindustrien.

13. Typisk for mange av utbyggingssakene så langt har vært at lokalt selvstyre settes ut av spill i møte med NVE og sentrale myndigheter. Dette er ikke bra for demokratiet.

14. Friluftsliv er særdeles viktig for nordmenn, og vi mister verdifulle turområder som benyttes til rekreasjon.

15. Uberørt natur er viktig for folkehelsen – støy er negativt for folkehelsen.
16. Det er kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge. Dette må vi ta vare på til glede for de neste generasjoner.

17. I et kost-nytteperspektiv taper vindkraft på land mot andre energiproduserende metoder.

18. Man redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen.

19. Havvind er et bedre alternativ med mindre naturødeleggelser. På et areal til havs på 4x4 mil kan vi få på plass til alle nåværende vindmøller på land pluss en god del av det som er planlagt fremover.

20. Kraftforsyningssituasjonen i Norge tilsier at vi ikke trenger å bygge ut landbasert vindkraft enda. I Norge har vi tid til å vente på mer effektive og skånsomme løsninger.

Sats heller på havvind!

Imidlertid er det en stor fordel å få til en rask overgang fra fossil energiproduksjon til en CO₂-fri produksjon. Men dette må gjøres på andre måter enn å ødelegge verdifulle, uberørte naturområder i Norge.

Fornybar energi må spille på lag med naturen og ikke mot den.

I den grad vi skal satse på vindkraft, er det åpenbare svaret: Havvind. Den teknologien blir stadig billigere. Havvind gir kraftigere og mer stabil vind over tid og ødelegger i mindre grad naturen rundt oss. Teknologien er testet, moden og klar til å tas i bruk på norsk sokkel (Hywind Tampen-prosjektet i regi av Equinor).

Einar Hope, «Energilovens far», uttalte nylig: Det haster ikke med å bygge vindmøller på land. I Norge har vi tid til å vente på bedre løsninger. Det er fristende å sitere en gammel fjellvettregel til våre beslutningstagere: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Å ødelegge naturen er en usedvanlig dårlig måte å redde klimaet på.

  • Les også:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.