Er Jon Georg Dale samferdselsminister kun for Vestlandet? | Jon-Ivar Nygård

  • Jon-Ivar Nygård
Det vi ikke forstår, er at samferdselsminister Jon Georg Dale mener at nettopp strekningen fra Råde til Fredrikstad er altfor dyr, når kilometerprisen på andre prosjekter er vel så høy, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Sier samferdselsministeren egentlig at han ikke ønsker å prioritere oss i Nedre Glomma, men er mer opptatt av å hilse hjem til Vestlandet?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi er enige i at man må lete etter kostnadsreduserende tiltak når utbyggingsprosjekter blir dyrere enn først antatt. Vi er enige i at mellom 12 milliarder kroner og 17 milliarder kroner for 16 kilometer bane er veldig mye penger.

Det vi imidlertid ikke forstår, er at samferdselsminister Jon Georg Dale mener at nettopp strekningen fra Råde til Fredrikstad er altfor dyr, når kilometerprisen på andre prosjekter er vel så høy.

• Sandbukta-Moss-Såstad: 12 milliarder kroner for 10 kilometer

• Follobanen: 30 milliarder kroner for 22 kilometer

Ifølge Bane Nor varierer prisen på strekningene de bygger, fra 250 millioner kroner til 1,5 milliarder kroner pr. kilometer. Strekningen Råde – Fredrikstad er estimert til 800 millioner kroner pr. kilometer.

Les også

Den vanskelige jernbaneplanen

Hilse hjem til Vestlandet?

Kan det være at samferdselsministerens vurdering av hva som er dyrt, avhenger av hvor i landet han befinner seg?

Foretar man det noe tabloide regnestykket og dividerer kostnad for jernbanebaneprosjektet Råde – Fredrikstad på antall innbyggere (i Fredrikstad), ender det på ca. 190.000 kroner pr. innbygger.

På den andre siden av landet vil man med samferdselsministerens velsignelse bruke 3,5 milliarder kroner på en tunnel til en øy med rett i overkant av 500 innbyggere. Det blir 7 millioner kroner pr. innbygger (del av «Ferjefri E39»-prosjektet).

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Sier samferdselsministeren egentlig at han ikke ønsker å prioritere oss i Nedre Glomma, men er mer opptatt av å hilse hjem til Vestlandet?

Feil å kutte

I mine øyne er det helt feil å kutte infrastrukturprosjekter i et av landets mest folkerike områder. Med ny toglinje forventer Bane Nor en økning i antall reisende fra østfoldbyene med 1,8 millioner pr. år, 1400 færre personbilturer til Oslo pr. døgn og 17.200 tonn lavere CO2- utslipp pr. år.

I Fredrikstad har vi tatt utfordringen fra staten om å jobbe for nullvekst i personbiltrafikken. Upopulære trafikkreduserende tiltak er iverksatt. Den lovede jernbanen har vært et lys i enden av tunnelen.

Fremdriften må ikke stoppe opp nå. Hovedplanen må ikke rokkes ved. Jernbanen må gå fra Råde til Fredrikstad og videre til Sarpsborg, som Bane Nor og Jernbanedirektoratet anbefaler.

Ballen ligger hos samferdselsministeren.