Hytteskam? Nei takk! | Pål Hermansen

  • Pål Hermansen
    Pål Hermansen
Myndighetene bør revurdere sin holdning til «hytteskammen» nå når påsken står for døren, mener Pål Hermansen. Bildet er fra et hyttefelt i Hemsedal.

Jeg tror man har undervurdert hvor viktig hyttelivet er for befolkningen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Koronatiltakene er både harde og inngripende i folks hverdag, og kostnadene for samfunnet er store. Derfor er det viktig at det hele tiden gjøres løpende vurderinger av kostnaden og nytteeffekten av tiltakene.

Hvor store er kostnadene, og hva kan vi vinne? For at befolkningen skal slutte opp om dugnaden er det viktig at tiltakene er målrettede og logiske. Folk må skjønne at det de bes om, er viktig og relevant.

Svært forståelig

Et tiltak som har kommet seilende inn på arenaen, nærmest av seg selv og helt uten debatt, er det nylig vedtatte forbudet mot å besøke hytter i andre kommuner enn ens egen. Den som drar på hytta, utfører nå en kriminell handling!

I motsetning til de fleste andre smitteverntiltakene virker det som om folk ikke like lett godtar innføringen av «hytteskam». Det er faktisk svært forståelig.
Hvor reell er bekymringen?

Myndighetene er bekymret for overbelastning av det lokale helsevesenet. Men hvor reell er denne bekymringen? Er det noe man har erfart i praksis, eller er det bare en teoretisk «føre var-strategi»?

Les også

Det hjelper ikke å slukke lyset i hytta – kommunen ser deg likevel

Her kommer vurderingen av kostnad og nytte inn for fullt. Jeg tror man har undervurdert hvor viktig hyttelivet er for befolkningen. Hytta er en kilde til både fysisk og mental helse. Det må vektes mye mer i regnestykket mellom kostnader og nytte.

Hvordan påvirkes smittevernet og folkehelsen av at folk i stor grad holder seg innendørs eller ferdes i tettbygde strøk (hvor man fremdeles har anledning til å besøke kjøpesentre!) fremfor å bevege seg på tur på fjellet eller i skogen?

I ytterste konsekvens risikerer vi både mer smitte og dårligere allmenntilstand i befolkningen sammen med en økning i psykiske problemer, selvmord og familievold. Det kan belaste både enkeltmennesker og samfunn mye mer enn noen få koronasmittede på hytta med rennende nese og hoste.

Lett forkjølelse

Et viktig poeng som ikke snakkes om, er nemlig at de som utvikler sykdom etter koronasmitte, ikke blir akutt syke fra første time. De aller fleste får bare en lett forkjølelse, mens de få som erfarer mer alvorlige lungesymptomer, utvikler dem etter flere dagers sykdom. Siden hyttefolket oftest har kun én til fire timers reisevei hjem, er det ingen grunn til å frykte at noen skal bli så akutt syke at de ikke greier å komme seg tilbake.

I stedet for forbud mot hyttebesøk bør det innføres klare retningslinjer som vekter hensynene bedre mot hverandre. Hyttefolket sitter på sine hytter og ferdes ute. De har svært liten kontakt med lokalbefolkningen.

Derfor vil de ikke være noen smittekilde for andre. Selvfølgelig skal de som allerede er syke, er i karantene eller har andre underliggende sykdommer, holde seg hjemme.

Hyttefolket sitter inne på hytta eller ferdes ute, skriver Pål Hermansen. Illustrasjonsbilde fra Rondane.

Hva med påsken?

I tillegg må det gjøres klart at de få som eventuelt blir syke på hytta, ikke kan oppsøke hjelp lokalt, men må reise tilbake til sin hjemkommune. Med slike enkle kjøreregler vil man kunne ta tilfredsstillende hensyn til både hyttekommunene og hyttefolket.

Og selvfølgelig: Hvis situasjonen endres drastisk, vil det med den vedtatte forskriften være mulig å tømme hytteområdene for folk i løpet av kort tid.

Det er svært ønskelig at myndighetene revurderer sin holdning til «hytteskammen» nå når påsken står for døren. Mange lengter etter å få en fristund fra ansvaret i en krevende hverdag. Det er viktig både for å sikre folkehelsen og å opprettholde befolkningens lojalitet.


Fikk du med deg debattinnlegget av Knut Kværnen, som dro på hytta for å beskytte seg mot smitte?

Dagens etter at innlegget ble publisert, fikk han svar av Bent Høie: Kjære Knut Kværnen, du må dra hjem!