Debatt

Byrådet satser på offentlig velferd til beste for byens eldre | Raymond Johansen

 • Raymond Johansen
  Raymond Johansen
  Byrådsleder i Oslo
Byrådet har valgt å bygge opp en sterkere offentlig eldreomsorg, med høyere kvalitet og bedre lønns- og arbeidsvilkår, skriver byrådsleder Raymond Johansen.

Vi har brutt privatiseringlinjen som i løpet av to tiår ga Oslo landets mest gjennomprivatiserte eldreomsorg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I årene fremover vil velferdsstatens yteevne bli utfordret av en kraftig vekst i eldrebefolkningen. Siden jeg overtok som byrådsleder i 2015, har byrådet planlagt for veksten. De fire siste årene blant annet ved å styrke hjemmetjenesten med 500 årsverk, og de fire neste årene ved at vi bygger ett sykehjemsrom om dagen.

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo.

Samtidig har vi brutt privatiseringslinjen som i løpet av to tiår ga Oslo landets mest gjennomprivatiserte eldreomsorg. Det hadde vi god grunn til. Kvaliteten på eldreomsorgen var ikke god nok, og lønns- og arbeidsvilkårene var til hinder for helt nødvendig rekruttering av helsepersonell.

Byrådet har valgt å bygge opp en sterkere offentlig eldreomsorg, med høyere kvalitet og bedre lønns- og arbeidsvilkår, samtidig som vi gir ideelle aktører som Diakonhjemmet, Kirkens Bymisjon og Lovisenberg en sterkere posisjon. Bruken av kommersielle selskaper i eldreomsorgen er gradvis blitt redusert.

Radikal politikk?

Aftenpostens leder prøver 2. desember å skape inntrykk av at dette både er radikal politikk og noe som egentlig er drevet frem av Rødt. Ja, Aftenposten går til og med så langt at de antyder at politikere som ikke ønsker kommersialisering av velferden, ikke er seriøse, de snakker ikke sant, de sjekker ikke fakta og de snakker bare negativt.

For det første er det ingenting radikalt med å prioritere fellesskapsløsninger. Det radikale ville vært ikke å ta politisk ansvar for eldreomsorgen rett før veksten i antall eldre tiltar.

For det andre er det en vanlig taktikk fra borgerlige partier, og nå også Aftenposten, å late som om motstand mot kommersialisering av velferden egentlig ikke er Ap-politikk. Men Arbeiderpartiet er ikke bare for velferdsstaten, vi er hovedarkitekten bak og har alltid gått til valg på å gjøre den offentlige velferden sterkere.

Prioriterer offentlig velferd

Arbeiderpartiets prioritering av offentlig fremfor kommersiell velferd henger også sammen med vår næringspolitikk: De siste tiårene har vi sett at stadig mer investeringskapital kanaliseres inn i 100 prosent offentlig finansiert velferd. Det bekymrer meg.

Norge trenger nye næringer og flere ben å stå på. For å få det til, trenger vi at privat kapital investeres i nye og lønnsomme arbeidsplasser, ikke i bedrifter som overtar offentlige oppgaver.

Les også

 1. Kan penger vokse på trær? | Kristin Clemet

 2. Ideelt drevne sykehjem helt på topp, men også kommersielle slår kommunens egne

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Raymond Johansen
 2. Eldreomsorg
 3. Oslo
 4. Byrådet (Oslo)
 5. Debatt