Debatt

Kort sagt, søndag 3. mai

  • Debattredaksjonen

Norge og ESA. Riv Y-blokken! Koronakommisjonen og habilitet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Unoter fra Brussel

ESA-president Bente Angell-Hansen er fortørnet over at jeg og Nei til EU ikke jubler over at EØS-tilsynet ESA lar Norge få tilgang til sin egen statskasse (Aftenposten 26. april).

Det skyldes visst at vi ikke har forstått hvordan EØS-avtalen virker, nemlig at ESA må følge det felles regelverket for det indre marked. Da har ESA-presidenten ikke fått med seg poenget jeg understreket i mitt innlegg 18. april: «Det er EU-kommisjonens særskilte regler for hvordan statene kan gi statsstøtte til koronarammede bedrifter som setter rammene», og som ESA må forholde seg til.

Vi klandrer ikke ESA for å spille etter notene de har fått utdelt fra Brussel. Heller ikke at musikken preges av dårlig komposisjon. Vi vil helt enkelt la vårt eget orkester spille opp med eget partitur, uten overstyring fra utenforstående dirigenter.

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU


Riv Y-blokken nå!

Tragedien er ikke at Y-blokken rives, men at den ble satt opp. Y har vært et overgrep mot tidligere bebyggelse. Trefoldighetskirken, og særlig Deichman-bygningen, har pustevansker med Y tett innpå. Dette burde arkitekten Erling Viksjø og beslutningstagerne den gang forstått. Oppsettingen er en katastrofe.

De tunge betongfasader og repeterende fengselslignende vinduer bryter alle menneskelige rom. Man burde se på den vakre G-blokken av H. Bull, som var første byggetrinn i det opprinnelige regjeringskvartalet, hvor fasadene skinner med fine detaljer og menneskelige estetiske uttrykk.

Hvor var demokratiet da Y ble satt opp, hvor er demokratiet når arkitekter herjer med byene våre? Stortinget og vår demokratisk valgte regjering, med flere politiske partier, har bestemt at blokken skal rives. Gud forby at blokken blir stående i 1000 år.

Picasso kan flyttes hvis man synes det er så enestående.

Dag Hol, kunstner


Stener Kvinnslands habilitet må revurderes

Om koronakommisjonen skal få tillit, må Erna Solberg (H) revurdere kommisjonsleder Stener Kvinnslands rolle.

Toppbyråkrat Stener Kvinnsland skal lede granskningen av «berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid», altså både politisk og byråkratisk helseledelse. I praksis får Kvinnsland granske egen innsats.

Kvinnsland var viseadministrerende direktør i Helse Bergen i fire år og så administrerende direktør fra 2007 til 2015. Fra 2011 til 2016 var han styreleder i Oslo universitetssykehus, i 2016 det samme ved Stavanger sykehus og fra 2018 også for Ahus.

Ved pandemivarslene etter sars, mers og ebola hadde Kvinnsland øverste ansvar for å utarbeide og vedta storsykehusenes beredskapsplaner. Han er en betrodd rådgiver for Helsedepartementet, han ledet utredningen for de regionale helseforetakenes fremtid og satt også i Norheim-utvalget.

Kvinnsland har ikke objektivitet til å evaluere manglene i test-, laboratorie- og sporingskapasitet, pandemiplaner, helseberedskap og beredskapslagre, den kritiske mangelen på smittevernutstyr og manglende oversikt over intensiv- og respiratorkapasitet.

Kvinnsland er satt til å granske seg selv i fortid og nåtid. Derfor er han uegnet til oppdraget. Habilitetsregler og objektivitetskrav må etterleves. Bedre kandidater er professor Benedikte Høgberg, professor og leder for Institutt for offentlig rett Inger-Johanne Sand, førsteamanuensis i helserett Anne Kjersti Befring eller professor Aslak Syse.

Lise Askvig, Helsepartiet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. ESA
  3. Nei til EU
  4. EØS
  5. Regjeringskvartalet
  6. Koronaviruset
  7. Debatt