Debatt

Ja takk til koronabarnehage! | Karoline Kvellestad Isaksen og Troy Hammer

  • Karoline Kvellestad Isaksen
  • Troy Hammer
    foreldre til et barn i en basebarnehage i Oslo
De er ute stort sett hele dagen og drar på tur i nærområdet og i skogen, skriver innleggsforfatterne.

Som foreldre kunne vi ønske dette fortsatte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Koronatiltakene har tvunget oss til å gi barnehagebarna mer ro, forutsigbarhet og frisk luft. Som foreldre kunne vi ønske dette fortsatte også etter at tiltakene lempes på.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset

Bedre hverdag

Datteren vår på 2,5 år går i en basebarnehage i Oslo. Etter fem uker hjemme er hun nå tilbake i en ganske annerledes barnehage enn før koronatiltakene ble iverksatt.

Når hun starter kl. 8.45, blir hun møtt av den samme voksenpersonen hver morgen. Hun tilbringer dagen med sin lille gjeng på seks barn og to voksne.

De er ute stort sett hele dagen og drar på tur i nærområdet og i skogen. I forrige uke tok hun formiddagsluren i en lavvo! Dagen er ferdig kl. 14.45.

Koronapandemien har tvunget barnehagen til en omstrukturering som har gitt barnet vårt en bedre hverdag.

Karoline Kvellestad Isaksen og Troy Hammer.

Forholder seg til 12 voksne

Bemanningsnormen sier at det skal være én voksen pr. tre barn under tre år og én voksen pr. seks barn over tre år. Først med koronatiltakene er dette oppfylt hele dagen, og det er plutselig gjennomførbart for de to ansatte å ta med de seks barna ut i frisk luft hver eneste dag.

I basebarnehagen vårt barn går i, ville normalt opp mot 30 barn og 12 voksne dele på et felles inneområde. På denne måten kan de ansatte bevege seg mellom gruppene av barn der bemanningen er minst til enhver tid.

Dette er fint for kommunen, som får en kostnadseffektiv utnyttelse av personalressursene. Men det påfører barna i barnehagen mer stress og en mer uforutsigbar hverdag.

Flere forskere er kommet frem til at basebarnehage kan gi barn en mindre stabil hverdag enn avdelingsbarnehage gjør.

Ikke gjennomførbart vinterstid

Takk og lov for at det er vår.

Slik basebarnehagen er utformet, ville ikke smitteverntiltakene vært gjennomførbare på vinterstid. Det er bare ikke mulig for 30 barn og 12 voksne å dele inneområde i åpent landskap med få adskilte rom og samtidig overholde dagens smitteverntiltak.

Det er derfor helt tvingende nødvendig at flere av barnegruppene oppholder seg ute hele dagen.

Det er et gode for barna når været er godt, men ikke mulig når været er dårlig.

Koronapandemien har tvunget barnehagen til en omstrukturering som har gitt barnet vårt en bedre hverdag, skriver innleggsforfatterne.

Gi barna mer av dette!

Vår erfaring etter to uker tilbake i barnehagen er at de ansatte og barna er mer fornøyde nå som koronatiltakene har tvunget barnehagen til å innføre mer forutsigbarhet, mindre grupper og mer utetid.

Dette gir en roligere barnehagehverdag med mindre støy og stress for barn og voksne.

Dessverre virker det umulig å opprettholde et slikt tilbud den dagen smitteverntiltakene lempes på og hverdagen i barnehagen går tilbake til normalen. Til det har barnehagen for få ressurser og for mange barn.

Flere tar til orde for at vi kan lære av krisen. La oss håpe de positive erfaringene fra denne perioden kan vekke et engasjement med krav om mer ressurser til barnehagene og løfte debatten om det vi mener er en feilslått satsing på basebarnehager.

Ja til koronabarnehage!


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Barnehage
  4. Bemanning