Reglene for tvangsbehandling er under revidering | Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog skriver at Tvangslovsutvalget legger frem sin utredning nå i juni, og at Helsedirektoratet følger utviklingen tett.

Oppdatert kunnskap er spesielt viktig for tvangsbehandling med antipsykotika.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tvangsmedisinering er et av statens mest inngripende tiltak, og det retter seg mot enkeltpersoner som er på sitt mest sårbare. I Aftenposten 20. mai argumenterer psykiater og avdelingssjef Trond F. Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter for at kunnskapsgrunnlaget for bruk av antipsykotika ikke er godt nok. Spørsmål om kunnskapsgrunnlag er spesielt viktig fordi det stilles strenge krav til effekt ved tvangsmedisinering.

Revidering i gang

Det er både nyttig og nødvendig jevnlig å utfordre det medisinske kunnskapsgrunnlaget. Helsedirektoratet mener at det er behov for en ny kunnskapsgjennomgang og revidering av Nasjonal retningslinje for behandling av psykoselidelse som er fra 2013. Arbeidet med revidering er allerede i gang, og vi vil i den forbindelse foreta en systematisk oppsummering av effekten av antipsykotika.

Et av vilkårene for tvangsmedisinering er at det skal være stor sannsynlighet for at pasienten blir vesentlig bedre av behandlingen, jf. psykisk helsevernloven paragraf 4–4. Dersom en pasient har fått antipsykotika tidligere, har man erfaring å bygge på i denne sannsynlighetsvurderingen. Ved førstegangspsykose må vurderingen basere seg på generell kunnskap og forskning. Derfor blir oppdatert kunnskap spesielt viktig for legemiddelbehandling av denne gruppen.

Krevende avveininger

Tvangsbehandling innebærer krevende avveininger av faglig, juridisk og etisk karakter. Pasientens integritet og rett til selvbestemmelse må avveies mot behandlingsbehov og prognoser ved rask behandling. Medisinskfaglig kunnskap og jus er i stadig utvikling på dette området, drevet frem blant annet av menneskerettigheter og brukerorganisasjoner. Tvangslovsutvalget legger frem sin utredning nå i juni. Helsedirektoratet følger utviklingen tett.

Inntil ny kunnskap og eventuelle lovendringer foreligger, mener vi at lovens strenge vilkår for tvangsbehandling kan være oppfylt også ved førstegangspsykose, i tråd med dagens praksis. Som det fremgår i psykoseretningslinjen, skal det imidlertid vises særlig forsiktighetsregler overfor denne pasientgruppen.

  • Les også: