Debatt

Kort sagt, søndag 11. august

  • Debattredaksjonen

Formuesskatt og Norges riksvåpen. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Feil om formuesskatt

Martin Sandbu tar feil når han i Aftenposten 4. august likestiller formuesskatt i Norge og Sveits. Hver kanton har sin formuesskatt med sats ned til 0,1 prosent, under 1/8 av norsk. Næringseiendeler kan holdes utenfor, verdsettelser er til dels forsiktige, og det er maksgrenser. At Sveits ikke har gevinstbeskatning og moderat inntektsskatt, begrunner formuesskatt.

Sandbu sier at formuesskatt er på vei tilbake, men opplyser ikke at OECD så sent som i 2018 konkluderte at formuesskatt ikke anbefales. Videre trekker Sandbu inn Belgia, men sier ikke at deres nye formuesskatt har en sats på 0,15 prosent (en femdel av Norge) og kun gjelder verdipapirer.
USA innfører aldri Warrens forslag om 2 og 3 prosent formuesskatt. Sandbu må skille mellom politisk høytenkning og lovgivning.

Dilemmaet med verdens hardeste formuesskatt i Norge løses ikke, slik Sandbu foreslår, ved å gjøre staten til deleier når man ikke kan betale. Forslaget avspeiler et statisk økonomisyn som om det ikke spiller noen rolle hvem som eier midlene.

Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI


Mangelfullt om riksvåpenet

Aftenpostens fortelling 28. juli om riksløven som fikk kjøreforbud, var herlig lesning. Men godt journalistisk håndverk ble sabotert av feil i faktaboksen. Beskrivelsen er mangelfull – løven alene er intet våpen uten sitt røde skjold. Løvens stilling og øksebladet av sølv må nevnes for entydig å definere Norges riksvåpen
Verst er siste meningsløse «faktum»: «Riksvåpenet ble ikke formelt stadfestet i 1844 av svenskekongen Oscar I fordi den norske regjeringen var redd for at Norge måtte bruke et svensk-norsk unionsvåpen.». Jo, riksvåpenet ble lovfestet ved kgl.res. sommeren 1844 gitt av Norges konge i norsk statsråd. Oscar var norsk konge i Norge, svenskekonge bare i Sverige. Når skal alle forstå at Norge i personalunion med Sverige var en selvstendig stat?
Samtidig fikk kongerikene et felles unionsvåpen for kongehuset og utenrikstjenesten. Dette og «sildesalaten» fra samme år ble populære i Norge fordi de markerte likestilling mellom to suverene stater i union.

Lars Roede, Asker


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Formuesskatt