Debatt

Det bør bli lov å sykle på rødt | Sindre Leganger

 • Sindre Leganger
  Sindre Leganger
  Syklist
Sindre Leganger (bildet) ønsker at det skal bli tillatt å sykle på rødt når man skal til høyre inn i et sykkelfelt.

Ved å gjøre det tillatt for syklister å høyresvinge på rødt, kan vi lovlydige holde hodet høyt gjennom lyskrysset

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg elsker å sykle i Oslo, men hver dag ser jeg idioter på to hjul som bryter trafikkreglene. Syklister suser skjødesløst mellom biler, hiver seg opp på fortauet i full fart og spurter gjennom lyskryss på rødt.

Foruten å være trafikkfarlig, er jeg overbevist om at det irriterer de andre trafikantene som vi deler gaten med. Flere ganger har jeg sett farlige situasjoner utvikle seg til kjefting og håndgemeng – i vinter så jeg faktisk en syklende dame bli spyttet i ansiktet av en forbannet sjåfør.

Sindre Leganger

Jeg er redd for at alt dette oppsparte sinnet skal gå utover syklistene som gruppe, til og med oss som forsøker å respektere reglene. Ivrige syklister har et spesielt ansvar for å gå foran som gode eksempler. Jeg opplever likevel at én trafikkregel er spesielt vanskelig å følge: Det røde lyset når jeg skal til høyre.

Rettferdiggjør med at det er trygt

Adferd som bryter med det andre gjør, koster oss gjerne litt ekstra. Derfor er det så viktig at vi som sykler mye, tar reglene på alvor. Det er vanskeligere å suse hodeløst gjennom et kryss når det allerede står en syklist der og venter.

Derfor svir det i samvittigheten når også jeg stadig bryter reglene: Hvis jeg står i et lyskryss og skal til høyre inn i et sykkelfelt, og alt er klart, men så er det fortsatt rødt lys ... Da klarer jeg ikke å motstå fristelsen, men ruller skamfull gjennom svingen.

Jeg rettferdiggjør det med at det er trygt. Ettersom sykkelfeltet hele veien følger fortauet, innebærer høyresvingen ingen kryssing av bilveibanen. Så lenge jeg holder meg i sykkelfeltet og viker for andre syklister, bør det ikke kunne oppstå farlige situasjoner.

Les også

Test deg selv: Vet du hva som er lov og ikke lov på elektrisk sparkesykkel?

Sykkelskilt med rød høyrepil

Men et lovbrudd er det likevel, og jeg frykter at hos bilistene som ser meg trosse rødlyset, stiger aggresjonsnivået enda et hakk mot kokepunktet.
Derfor bør akkurat denne manøveren – høyresving for syklende i lyskryss der det finnes sykkelvei både inn og ut av krysset – bli lovlig, selv på rødt lys.

Paris har innført et eget sykkelskilt med gul høyrepil for syklister. Dette betyr at man ved rødt lys har vikeplikt hvis man skal til høyre.

Flere byer har allerede innført dette – blant annet Paris. Der markeres passende lyskryss med et eget sykkelskilt med gul høyrepil – som betyr at for syklende betyr rødt lys vikeplikt dersom du skal til høyre. Det er dette skiltet jeg ønsker meg i Oslo. Det bør bli lov for syklister å sykle på rødt, så lenge vi skal til høyre og viker for andre syklister i feltet.

Tillat ikke det samme for biler

Noen vil kanskje mene at hvis det blir lov for sykler, bør det også bli lov for biler. En tilsvarende tillatelse for biler i Oslo er likevel det siste jeg ønsker meg. «Right on red» er allerede tillatt for biler flere steder i verden.

Undersøkelser fra USA viser at selv om trafikkflyten blir noe bedre, skjer det på bekostning av fotgjengere og syklister som meies ned av bilister som ikke ser seg for. Med den økende andelen syklister i bybildet har nå flere amerikanske byer begynt å revurdere «right on red»-lovverket sitt.
Ved å gjøre det tillatt for syklister å høyresvinge på rødt, kan vi lovlydige holde hodet høyt gjennom lyskrysset, mens vi forhåpentlig påvirker de mindre lovlydige av oss – samtidig som bilistene ikke eksploderer av sinne.

 • Les også:

Les også

 1. Flere syklister i norske byer? Lær av Berlin! | Lars Christian Bettum

 2. Oslo klatrer på sykkelbyrangering – nummer sju i verden

 3. Etter at jeg ble påkjørt, innså jeg hvorfor det er så få som sykler i Oslo | Helle Anthun Meland

Les mer om

 1. Sykling
 2. Trafikksikkerhet
 3. Sykkelvei
 4. Trafikk