Debatt

Kort sagt, fredag 22. mai

  • Debattredaksjonen

Eggdonasjon og betaling. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor skal eggene komme fra?

Hva skal egget koste? Hva er det rimelig å betale en kvinne for å gjennomgå hormonbehandling, uthenting av egg fra eggstokkene og la et barn fødes som hun som genetisk mor ikke får kontakt med?

En lav pris er urimelig, gitt den belastningen hun gjennomgår. Med en høy pris risikerer vi at kvinner selger egg for penger.

AP, Frp og SV er blitt enige om at det skal innføres eggdonasjon i Norge. De tre partiene har flertall og har valgt å droppe alminnelig høring og gå rett på lovendring. Dermed blir det også lite rom for å diskutere hvordan vi skal unngå at eggdonasjon blir enda en arena hvor kvinners kropp blir gjenstand for utnyttelse. De tre partiene er blitt enige om at kompensasjonen skal være «nøktern». Men hva betyr det?

Frp har tidligere antydet et nivå på 7000 -12.000 kr pr. uthenting. Det må sies å være et betydelig beløp for kvinner som måtte streve med å få endene til å møtes.

Uklarheten blir ikke mindre av at de tre partiene har åpnet for import av egg fra nordiske land. Det er rimelig å anta at det må skje til vanlige priser i disse landene. Vi gir dermed fra oss kontrollen over betingelsene for kvinner som gir egg.

Norge praktiserer allerede import av sædceller fra Danmark. Her godtar norske myndigheter at danske sædbanker igjen importerer fra andre land. Norske myndigheter har ikke engang oversikt over hvilke land donorene kommer fra. Da blir neste spørsmål: Hvordan skal Norge operere i det internasjonale markedet for eggceller? Vil flertallet akseptere import fra donorer utenfor Norden?

Det finnes nesten ikke norske sæddonorer, forståelig nok. Vi kan også vente mangel på egg. Andre nordiske land kan heller ikke forventes å ha overskudd til norske klinikker.

Hvor skal eggene komme fra? Og til hvilken pris? Hvordan vil Ap, Frp og SV kontrollere at kvinners rettigheter og integritet ivaretas?

Øyvind Håbrekke, faglig leder i tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Den liberale familien.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Bioteknologi
  3. Eggdonasjon
  4. Betaling
  5. Debatt
  6. Pris