Debatt

Vi kan ikke fortsette å lamme samfunnet. Vi bør endre koronastrategi. | Christian Tybring-Gjedde

  • Christian Tybring-Gjedde
    Christian Tybring-Gjedde
    stortingsrepresentant (Frp), utenrikspolitisk talsperson
Nedstengningen av samfunnet og myndighetenes pålegg om at folk flest må holde seg innendørs, vil ikke kunne vedvare over lengre tid. Konsekvensene er enorme, skriver Christian Tybring-Gjedde, her avbildet i en annen anledning.

Ikke noe oljefond i verden vil kunne betale oss ut av en slik situasjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er alltid krevende å fremme synspunkter som bryter med politisk korrekt konsensus. Man skal være usedvanlig tykkhudet dersom man velger å utfordre etablerte sannheter knyttet til koronapandemien.

Jeg innrømmer uten blygsel at min kompetanse om koronaviruset er totalt fraværende. Min oppgave er imidlertid ikke å komme med faglige råd.

Min oppgave er å se politiske beslutninger i et bredere perspektiv og påse at alle samfunnshensyn ivaretas på best mulig vis.

Les også

Myndighetene ba om en analyse av de økonomiske konsekvensene av å holde folk hjemme. Så fattet de beslutningen uten å vente på svar.

Hverken ansvarlig eller tillitvekkende

Så når finansminister Jan Tore Sanner (H) hevder at helse alltid kommer først, er det et utsagn jeg ikke uten videre aksepterer eller applauderer. Jeg aksepterer heller ikke helseminister Bent Høies (H) kategoriske avvisning av å innføre nye kriterier for testing, isolasjon og smittevern. Og jeg aksepterer ikke under noen omstendigheter statsminister Erna Solberg (H) når hun hevder at regjeringen vil sette inn de tiltakene som er «nødvendige» for å sikre økonomisk trygghet for enkeltindivider og norsk næringsliv.

Les også

Koronaviruset har rammet et helt verdenssamfunn. Vi kjemper en felles kamp mot en usynlig fiende. | Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie

Dette er for meg helt sentrale spørsmål som samlet sett utgjør kjernen i den nasjonale håndteringen av pandemien.

Er det virkelig slik at regjeringen vil prioritere ethvert sykdomstilfelle foran alt annet? Vil regjeringen helt konsekvent følge dagens strategi? Og vil det ikke være noen kostnadsbegrensninger i regjeringens rekke av tiltak?

Dersom det forholder seg slik, vil jeg påstå at regjeringens håndtering av pandemien hverken er ansvarlig eller tillitvekkende.

Som samfunnskritiker kan jeg ikke slå meg til ro med kategoriske politiske fraser. Jeg vil få presentert alternativer og konsekvensanalyser.

Menneskeskapt

Det er verdt å minne om at samfunnets nedstengning i aller høyeste grad er menneskeskapt, og at ansvaret for å få samfunnshjulene i gang igjen tilligger regjeringen.

Dagens krise er ikke som tidligere kriser. Den skyldes ikke markedssvikt. Den skyldes ene og alene regjeringens beslutning om å frata folk levebrødet.

Mens myndighetenes inngripen i tidligere kriser skyldtes målet om å reetablere markedsmekanismene, har dagens rekke av kostbare krisetiltak den motsatte hensikten. Man ønsker å kompensere for inntektsbortfallet man selv med overlegg, har forårsaket. Man ønsker å finansiere isolasjon og passivitet.

Les også

NHO: Arbeidsledigheten er på sitt høyeste siden 1930-tallet

Konsekvensene er enorme

Stadig flere innser at dagens strategi for å bekjempe covid-19 hverken er bærekraftig eller fremtidsrettet. Nedstengningen av samfunnet og myndighetenes pålegg om at folk flest må holde seg innendørs, vil ikke kunne vedvare over lengre tid. Konsekvensene er enorme.

Det er ikke uten grunn at samfunnet er organisert slik det er. Alle har vi behov for adspredelse og alenetid, samtidig som vi har behov for å møtes i ulike sosiale sammenhenger. På samme tid opplever vi at de økonomiske kostnadene for samfunnet er skyhøye og potensielt vil bli katastrofale.

Uten et fungerende marked vil verden oppleve en global økonomisk nedsmelting. Arbeidsplasser i milliontall vil forsvinne, bedrifter vil gå konkurs, eiendomsprisene vil falle, folks sparepenger vil gå tapt, verdens børser vil rase, investeringskapital forvitre og bankene vil slite. Dette er ikke et utopisk fremtidsscenario, det vil være en konsekvens av vedtatt politikk for å bekjempe koronaviruset.

Les også

Er dette Norges hardest rammede koronakommune?

Norge vil slite voldsomt

I likhet med andre land vil Norge slite voldsomt. Ikke noe oljefond i verden vil kunne betale oss ut av en slik situasjon.

En verdensøkonomi i krise vil kunne gjøre Norges fremste inntektskilde til en utgiftspost, og våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland vil falle betydelig i verdi. At Norge på samme tid har en svært stor og relativt godt betalt offentlig sektor, gjør vår økonomi mer sårbar dersom krisen blir langvarig.

Med dette som bakteppe er det åpenbart at dagens strategi ikke kan videreføres. Vi kan rett og slett ikke fortsette å lamme samfunnet. Vi bør derfor endre strategi.

Vi bør gjenåpne samfunnet

Settes samfunnshjulene gradvis i gang, vil det sannsynligvis føre til at flere blir smittet. Samtidig vet vi at de aller fleste får milde symptomer og relativt raskt er på bena igjen. Det er uansett ikke klok politikk å stenge ned hele samfunnet når et mindretall av befolkningen er i risikogruppen for å bli alvorlig syke. Da bør vi gjøre det motsatte.

Vi bør gjenåpne samfunnet og bruke samfunnets ressurser på tiltak hvor behovet for godt smittevern er størst. Vi må hindre alvorlig sykdom og redde liv. Da må vi innrette våre tiltak mot dem som er mest utsatt. Det gjelder de eldre og kronisk syke.

Det finnes ulike løsninger for hvordan dette kan gjøres på verdig vis. Når vi samtidig vet at legemiddelindustrien har varslet at den vil kunne ha en vaksine mot covid-19 innen ett til to år, fremstår denne løsningen som den mest skånsomme for dem det gjelder.

Samtidig kan vi få de økonomiske hjulene i gang, og folk flest kan få hverdagen sin tilbake.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset