Trine Skei Grande: Vis at du mente det du sa i 2011 om utviklingshemmede! | Torstein Vik

  • Torstein Vik
I 2011 foreslo Trine Skei Grande (V) at det skulle lages en opptrappingsplan for å bedre levekårene for utviklingshemmede. Nå har hun som kultur- og likestillingsminister samordningsansvar på feltet, i følge debattanten, som oppfordrer henne til handling. Bildet viser Grande under Venstres landsmøte i mars.

Her har du en sak hvor du virkelig kan sette spor etter deg og Venstre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Din statssekretær Jan-Christian Kolstø rapporterte nylig, på et møte i regi av FNs høykommissær for menneskerettigheter, om status i Norge for implementeringen av FN-konvensjonen om menneskerettigheter for personer med funksjonshemning (CRPD) – en konvensjon Norge ratifiserte i 2013.

Torstein Vik er far til en utviklingshemmet voksen datter og professor emeritus i barnesykdommer.

I Aftenposten, søndag 7. april, kan du lese at Norge fikk sterk kritikk på dette møtet. Spesielt var man sjokkert over «hvordan Norge skryter av å være best i klassen på menneskerettigheter når funksjonshemmedes menneskerettigheter neglisjeres». På hjemmesidene til FNs høykommissær for menneskerettigheter kan du i tillegg lese at FN var forundret over at Norge, som et rikt land – i motsetning til mange, langt fattigere land – ikke har inkorporert konvensjonen i sine lover. Dette bør vi skamme oss over!

Du ville ha opptrappingsplan

Personer med utviklingshemning utgjør en stor andel av alle personer med funksjonshemninger. I 1991 ble den såkalte HVPU-reformen vedtatt. Denne skulle bedre levekårene for disse menneskene som inntil da var gjemt bort i store sentralinstitusjoner. 20 år senere, i 2011, var du og partikollega Borghild Tenden bekymret for levekårene for utviklingshemmede. I et representantforslag til Stortinget skrev dere at situasjonen var «i høyeste grad urovekkende med hensyn til hvor langt reformen er implementert». Dere foreslo at det måtte iverksettes en egen opptrappingsplan og fikk bred tverrpolitisk støtte til dette.

Forslaget førte til NOU-en «På lik linje», som i 2016 bekreftet bekymringen dere hadde. Utredningen foreslo «en opptrappingsplan», slik dere ønsket, i form av åtte løft. Forslag nr. en var å inkorporere FN-konvensjonen, CRPD, i norsk lovverk! Det åttende og siste forslaget var at departementet med samordningsansvar, det vil nå si ditt departement, måtte ta et større ansvar for målrettet styring, slik at reformen faktisk blir implementert.

Min datter «tilbudt» ettromsleilighet

Et eksempel på hvor dårlige det står til, og som bekrefter NOU-en fra 2016, er at bare rundt 50 prosent av utviklingshemmede med behov for egen bolig, har slik bolig – i hvert fall i storbyene. En stor andel av dem som har fått bolig, bor i institusjoner. Min egen hjemmeboende datter på 44 år har nå fått «tilbud» fra sin kommune om en ettromsleilighet i en institusjon hvor det bor 30 utviklingshemmede, og hvor det i tillegg er et høyt antall omsorgsboliger, samt et sykehjem.

Kjære Trine Skei Grande. Her har du en sak hvor du virkelig kan sette spor etter deg og Venstre. Sørg for at FN-konvensjonen om menneskerettigheter for personer med funksjonshemning blir implementert i norske lover og ta styring over de kommunene som i dag, snart 30 år etter HVPU-reformen, fortsatt diskriminerer funksjonshemmede. Vis at utspillet i 2011 ikke bare var et populistisk innspill som opposisjonspolitiker, men at du faktisk mente det du sa den gangen.

  • Les også denne saken fra 2013 om tilstandene i Oslo:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.