Jeg melder ikke alle pasientskader | Trude Basso

  • Trude Basso
    Trude Basso
Alle kirurger opplever at deres egne pasienter får komplikasjoner. Selv om alle komplikasjoner meldes, vil nevneren i brøken mangle fordi systemet ikke har oversikt over alle gjennomførte inngrep, skriver Trude Basso (bildet).

Som andre kirurger melder jeg ikke alle pasientskader til sykehusets interne meldesystem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Mange sykehustabber blir aldri rapportert», kunne vi lese i Aftenposten. Kun én av tre saker som utløste erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), var meldt i sykehusenes egne meldesystem.

Helseministeren påpeker en kultur der ansvaret hviler på hver enkelt lege og at det bidrar til mindre åpenhet. Men mangelfull rapportering i sykehusets meldesystem forteller ingenting om åpenhet eller om arbeidet for å bedre pasientbehandlingen.

Les også

Et plastrør i kroppen hennes ble starten på marerittet. Mange sykehustabber blir aldri rapportert.

Eksisterende meldesystem fungerer som en dokumentasjonsdatabase som fremstår irrelevant for pasientnært forbedringsarbeid. Her dokumenteres alvorlig behandlingssvikt og klager på forsinket visitt og søppeltømming. Det er ikke selvsagt hva som skal innmeldes.

Pasienter innvilges erstatning for feilbehandling, komplikasjoner eller at pasienten ble unødvendig operert.

Feilbehandling

Innmelding av åpenbare feil er innlysende. Åpenhet om feil er en viktig og anerkjent kirurgisk egenskap. Ingen kirurg kan bære følgene alene, og den faglige internjustis tillater det heller ikke.

Et fungerende fagmiljø har evaluert forløpet lenge før en eventuell tilbakemelding kommer fra meldesystemet. Under feilbehandling faller også for eksempel proteser innsatt med feil rotasjon som erkjennes etter lengre tid.

Komplikasjoner

Alle kirurger opplever at deres egne pasienter får komplikasjoner. Selv om alle komplikasjoner meldes, vil nevneren i brøken mangle fordi systemet ikke har oversikt over alle gjennomførte inngrep.

Systemet kan derfor ikke si noe om hvor ofte en komplikasjon oppstår for kirurgen eller avdelingen. Det er også usikkert om mottagere av meldingen har interesse av denne informasjonen.

Det er viktigere da at pasienten informeres om risiko, og at man kan sammenligne egne resultater mot andres både nasjonalt og internasjonalt.

Alle kirurger opplever at deres egne pasienter får komplikasjoner, skriver innleggsforfatteren.

De siste fem årene er 339 hofteproteseopererte tilkjent erstatning fra NPE.

Ortopeder som kun registrerte hver sjette pasientskade med medhold i NPE i sykehusenes meldesystem, rapporterer 93 prosent av komplikasjonene etter hofteproteser til det Nasjonale leddregisteret.

Dette viser sterk vilje til å rapportere komplikasjoner for å monitorere og bedre egen praksis.

En rekke registre er opprettet av fagmiljøene selv, og suksessen ligger i at legene opplever dem som hensiktsmessige.

Forbedringsarbeid

Drift av registre er ressurskrevende. Derfor finnes det ikke relevante registre for alle typer av operasjoner, og sykehusenes meldesystem er uegnet. For å evaluere egen praksis er avdelingene derfor avhengige av å gjennomgå resultater fra grupper av pasienter med hensiktsmessige intervaller.

Helseministeren skal ha ros for å ha avklart at behandlende lege kan følge pasienter man selv har behandlet gjennom journalinnsyn i læringsøyemed. Nå burde han fjerne byråkratiet for å kunne evaluere behandling i egen avdeling.

Relevant monitorering av behandlingskvalitet krever tid og ressurser. Ønske og vilje til å gjøre det blant oss i klinikken er definitivt til stede!