Debatt

Grønland tilbake til Norge! | Terje Strand

  • Terje Strand
    Terje Strand
    Professor emeritus i fysikk

Den lille byen Tasiilaq på Øst-Grønland. Norge okkuperte en del av Øst-Grønland på 1930-tallet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hvis Danmark skulle finne på å selge Grønland, bør Norge ta saken inn for internasjonale domstoler for å få landet tilbake.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Grønland ble «stjålet» fra Norge etter at unionen med Danmark opphørte i 1814 som følge av Kieltraktaten hvor Danmark-Norge stod på Napoleons side og ble den tapende part. Norge ble «gitt» til Sverige, med unntak av Island, Færøyene og Grønland. Nordmenn hadde utrolig lite med Napoleon å gjøre, og det er uforståelig hvorfor Norge måtte skilles fra sine venner i nordvest.

Terje Strand er professor emeritus i fysikk.

Grønland inngikk i det som kalles «Norgesveldet» fra 1261 (sammen med Færøyene og Island), men norsk tilstedeværelse på Grønland går helt tilbake til Eirik Raude som levde på slutten av 900-tallet.

Stemoderlig behandlet av Danmark

Grønland har vært svært stemoderlig behandlet av Danmark - frem til 1953 var det en koloni hvor befolkningen ikke fikk de samme rettigheter som andre i Danmark, og mange initiativer fra befolkningen om selvstyre har frem til i dag blitt møtt med motstand blant de styrende i København.

Det har til og med blitt hevdet at befolkningen har lav intelligens og ikke er i stand til å styre seg selv, og det langt inn på 70-tallet.

Etter stort press vedtok Folketinget å gi Grønland hjemmestyre i 1978 med virkning fra 1. mai 1979, men med svært begrensede fullmakter. Den 25. november 2008 stemte et klart flertall av innbyggerne på Grønland å si «ja til økt uavhengighet fra Danmark». Selvstyret ble utvidet fra og med 21. juni 2009, og gjelder med noen unntak, bl.a. utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt en rekke forhold som gjelder økonomi.

Les også

Aftenposten mener: Salg av Grønland er ikke noe å spøke med

Norge «okkuperte» deler av Grønland på 1930-tallet

Det som kanskje er lite kjent, er at Norge «okkuperte» deler av Øst-Grønland i perioden 10. juli 1931 og et stykke ut i 1933 og kalte dette området Eirik Raudes Land, som da ble styrt av en sysselmann. Dette er landarealer som bare nordmenn har satt sine føtter på, og kravet var godt begrunnet.

Danmark klaget saken inn for Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie (nå erstattet av Den internasjonale folkerettsdomstolen), og Norge tapte saken i en kjennelse den 5. april 1933. Dette førte til at Norge så trakk seg ut. Hvis man leser begrunnelsen for denne avgjørelsen, er den meget tynn og burde vært tatt opp igjen til ny vurdering.

Danmark har vist liten interessse for å utvikle Grønland

Grønland kan ha meget store naturressurser - hovedsakelig i form av mineraler - men også noe olje- og gassressurser (selv om de fleste av disse ressursene er lite tilgjengelige og lite aktuelle for utvinning). Dette er innenfor mitt fagfelt og er grunnen til at jeg har engasjert meg for Grønland.

Danmark har vist liten interesse for å utvikle Grønland, blant annet når det gjelder forhold som kunne ha gitt øyene muligheter til å være mer selvforsynt og selvstyrt. Her kunne kanskje Norge hatt bedre forutsetninger til å bidra til en positiv utvikling.

Pr. i dag er Grønland en ganske stor utgiftspost for Danmark.

Les også

Washington Post: Trump ville kjøpe Grønland for stort engangsbeløp

Hvis salg, bør Norge slå til

Tilbudet om å «kjøpe» Grønland har vært fremmet av flere amerikanske presidenter, ikke bare av Trump. Det tilhører jo faktisk det amerikanske kontinent.

Uansett virker et slikt tilbud i 2019 ganske så useriøst. Men hvis Danmark skulle finne på å selge Grønland til noen, bør Norge ta saken inn for internasjonale domstoler for å få ført ansvaret for landet tilbake til Norge (eventuelt i samarbeid med Island, som også var en del av «Norgesveldet»). Men Grønland bør uansett får opprettholdt og utviklet det selvstyre som de har i dag.

  • Les også:
Les også

Trumps jakt på «Menneskenes land» | Harald Stanghelle

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Grønland
  2. Norge
  3. Danmark