Du sier ikke nok

Kjære ambulansesjåfør Erik Schjenken, jeg har den største respekt for den jobben dere gjør, og synes det også er fint at en av dem som var på jobb i Sofienbergparken i Oslo denne dagen synger ut.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som medlem i Oslo SVs gruppe for etnisk likestilling har jeg noen kommentarer. Du sier at du ikke hadde noen rasistiske motiver. Vi som lesere har ingen muligheter for å etterprøve eller overprøve dette. Men gode motiver er ikke nok. Vi må også sette oss inn i fagfeltet diskriminering, ikke bare synse. Hvordan læres dere opp i dette? Du snakker om dette med rasistiske motiver, men loven uttaler seg primært om diskriminering og kriterier for dette. Likestillings— og diskrimineringsombudet (LDO) peker på at dere feilaktig beskrev Sofienbergparken som et sted med mye rus og vold, og at dere ikke hørte på folk med afrikansk bakgrunn som så hva som skjedde. LDO sier at det er dere som må godtgjøre at dere ikke opptrådte diskriminerende. Men jeg kan ikke vurdere dette ut fra innlegget ditt i Aftenposten 8. april. For du tar ikke opp LDOs begrunnelse. Du kan ha rett eller ta feil, men det du sier er ikke nok.