Kort sagt, tirsdag 11. februar

Odd Fellow-bygget og Saga kino. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mørke på kino?

Odd Fellow-losjen vil bygge på seks etasjer for å finansiere rehabilitering av deres historiske bygg i Stortingsgaten. Arkitekturhistoriker Ulf Grønvold frykter at Oslos perlerad av funkisbygg skal forsimples av planene. Han har støtte hos relevante fagetater.

I jakten på støtte hos byrådet har gårdeier Odd Fellow-losjen imidlertid forsøkt seg på en finte: Å late som om søknaden om påbygg i høyden er et spørsmål om være eller ikke være for Saga kino. Denne feilslutningen er dessverre blitt et premiss i medieomtalen.

Hvordan forsøke å vinne opinionen, når støtten uteblir fra fagpersonene? Odd Fellow-losjen har lykkes med PR-strategien om å få saken til å handle om Saga kinos fremtid. Da går dette under radaren:

Odd Fellow-losjen har solide økonomiske muskler og har selv nedprioritert løpende vedlikehold. Et seks etasjers påbygg på Odd Fellow-bygget innebærer en brutal forringelse av lysforholdene på 200 kontorplasser i bygget ved siden av. Planforslaget sikrer ikke rehabilitering eller modernisering av Saga kino. Det er ingenting i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene som sikrer oppgradering eller modernisering av Saga kino i seg selv, eller at det faktisk skal være en kino i bygget.

Gårdeier truer med mørke på kino om losjen ikke får viljen sin. Leser du søknaden, oppdager du fort at dette ikke handler om kinoen. Tabloid sagt handler det heller om hvor mørkt det blir på alle arbeidsplassene i bygget ved siden av.

Det ser du om du leser planforslaget. Ikke om du nøyer deg med avisen.

Petter Neslein, styreformann i Haakon VIIs gate 5 AS

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.