Debatt

Risikerer hevn

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er populært å si at terrorisme skyldes de vestlige lands dyder (demokrati etc.), ikke deres synder (militærpolitikk). Bodil Fuhr hevder nylig at selvmordsbombere motiveres av at de «er intense motstandere av den vestlige livsstilen» og det er «er en siste troshandling». Men forskning taler mot dette.

Professor Robert A. Pape analyserte alle 462 selvmordsangrep etter 1980. Konklusjon: «det nesten alle selvmordsbombere har felles, er et spesifikt sekulært og strategisk mål: å tvinge moderne demokratier til å trekke tilbake militære styrker fra det området terroristene anser for å være dere hjemland... Religion er sjelden årsaken, selv om det ofte brukes av terroristorganisasjoner for rekruttering.» Papes støttes av andre forskere. Muslimsk terror rammer bare land med militære styrker i muslimske land. Før kunne kolonimakter erobre fjerne land uten å bli hevnet hjemme i London eller Paris. Nå er verden globalisert.

HANS OLAV FEKJÆR

psykiater, Nesodden

Les mer om

  1. Debatt