Kort sagt, mandag 28. juni

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Taxinæringen. Barns sikkerhet. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Misvisende om taxi

Kommentator Joacim Lund gir i Aftenposten 18. juni inntrykk av at «det meste av utvalg, rapporter og anbefalinger» gir støtte til regjeringens frislipp av taxiløyver. Det er høyst misvisende. Ingen av de instansene Lund nevner, har gått inn i basiskunnskapen om drosjemarkeder – årsaken til reguleringer verden over og utallige eksempler på mislykkede dereguleringer.

Samtidig er det påfallende at rapporter fra det fremste kompetansemiljøet vi har på området, Transportøkonomisk Institutt, konsekvent ignoreres.

Bakgrunnen er det som oppfattes som en PR-kampanje for «delingsøkonomi» og selskapet Uber, som ikke minst Aftenposten og Lund har bidratt til. Dette, og ingen saklig analyse av norske drosjemarkeder, lå til grunn for frislippet. Resultatet ser vi nå, spesielt i Oslo-markedet, der sosial dumping florerer.

Det Lund beskriver som «bransjens frykt», at det blir vanskelig å leve av inntektene av yrket, er sakens kjerne. Den sittende regjeringen har ønsket løsarbeidersamfunnet velkommen. Både næring og kunder kan være glade for at en ny regjering vil revurdere frislippet.

Atle Hagtun, rådgiver, Norges Taxiforbund


Penger trumfer barns sikkerhet

Nylig ble det varslet at skolebussordningen på Solemskogen, en grend i Lillomarka, avvikles. Vi er bekymret for våre barns sikkerhet i den nye skyssordningen. Kjelsås skole avvikler skolebussen, uten grundig vurdering av trafikksikkerheten. Motivet virker utelukkende økonomisk.

Den nye ordningen innebærer at 5-6-åringer må benytte rutebuss til og fra skolen. Den virkelige faren oppstår når barna skal hjem.

Etter å ha gått opp mot 1,5 km fra skolen, skal barnet stå i en trafikkert vei og vente på bussen.

Bussholdeplassen er uten busslomme, og veien er uten veiskulder, fortau eller fotgjengerfelt. På vinteren tvinger brøytekanter barnet til å stå enda lenger ut i veien. Samlet reisetid blir to timer pr. dag.

Er rektor villig til å satse barns sikkerhet for å spare noen skarve kroner?

Regelverket sier barnets beste skal veie tungt, mens økonomiske hensyn «bør ikke få så mye vekt i forsvarlighetsvurderingen at det i realiteten ikke tas hensyn til den enkelte elev», som det står i rundskrivet Retten til skyss (Udir-2-2019). Kjelsås skole har inntil videre vektet økonomi og sikkerhet helt motsatt.

Joachim Bernhardsen, beboer på Solemskogen og far til skolestarter på Kjelsås skole