Debatt

Kort sagt, søndag 18. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ny nettleiemodell. Sykling på sti. Elektrifisering i Nordsjøen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ny nettleiemodell nødvendig for klimaet

Hva er det Huseierne ikke forstår om nettleie (Aftenposten 30. september)? Gjentatte ganger har Reguleringsmyndigheten for energi, Energi Norge og andre lagt frem rapporter som viser hvor viktig det er at vi bruker strømnettet når det er ledig kapasitet.

De neste 20 årene vil vi bruke mer strøm enn i dag. Statnett med flere anslår en økning på mer enn 30 prosent. Nybilsalg av elbiler er allerede rekordhøyt. Dersom vi alle skal bruke mye strøm samtidig, må kapasiteten i strømnettet økes. Det krever investeringer i milliardklassen, og det tar lang tid å bygge mye nytt strømnett.

Med ny nettleie vil derimot forbrukere som fordeler elbillading og annen strømbruk over flere av døgnets timer, premieres. Og behovet for å øke kapasiteten i nettet reduseres. Det blir billigere for alle, forbruker og samfunn.
Det haster med å elektrifisere transportsektoren slik at målene om reduksjon av klimagassutslippene kan nås. Skal vi klare dette med dagens strømnett, må vi ha gode strømvaner. Å vrake forslaget om ny nettleie vil gi en forsinkelse vi ikke har tid til dersom vi skal nå klimamålene våre og omstille oss fra fossil energibruk til fornybart.

Kristin H Lind, direktør Nett og Kraftsystem, Energi Norge, Cecilie Bjelland, direktør, Samfunnsbedriftene Energi og Knut Lockert, daglig leder, Distriksenergi


Vått, vett og moro på stien

Aftenposten hadde lørdag 10. oktober en fin artikkel om stisykling. I starten av artikkelen handler det om å sykle gjennom gjørme. Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) vil supplere dette litt.

Hensynet til naturen og til andre brukere av den er sentralt for NOTS. Derfor har vi blant annet laget «Stivettreglene». Ved å følge disse kan vi lettere ta hensyn til naturen og unngå konflikt med andre brukere.

Når det er vått i skogen, må vi ta andre hensyn enn når det er tørt. Mens noen stier fortsatt tåler hard bruk uten at det merkes noe særlig, kan andre bli skadet. Derfor sier Stivettreglene at vi bør unngå å sykle på spesielt sårbare stier når det har regnet mye.

Mange steder kan man ubemerket plaske gjennom. Andre steder settes det spor som tar lang tid å reparere. Da må man kanskje gå av sykkelen og trille eller bære den forbi det bløte stipartiet.

Det viktigste ved stisykling er selve opplevelsen. Den blir ikke mindre av å bære sykkelen rundt et myrhull.

Gleden over naturen skal deles med andre. Derfor er det viktig å etterlate terrenget i god stand etter seg. Med spor, men uten sår.

Sentralstyret i Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), ved nestleder Kjell Ivar Moland


Elektrifisering i Nordsjøen og nyttige idioter

Hogne Hongset angriper Norsk klimastiftelse i et innlegg i Aftenposten 23. september. Vi er «faktavegrende» og «nyttige idioter», ifølge Hongset.

Temaet for Hongsets innlegg er elektrifisering av oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Hongset hevder at elektrifisering ikke har klimaeffekt fordi gassen som frigjøres, før eller senere vil bli eksportert og brent. Men Hongsets «logikk» står til stryk. Nesten all klimapolitikk handler om å erstatte brenning av kull, olje og gass med fornybar energi. Her skiller ikke oljeelektrifisering seg fra for eksempel det som skjer når en elbil erstatter en dieselbil eller når et kullkraftverk stenges ned. Dieselen og kullet kan jo også bli brent et annet sted. Poenget er å fjerne utslippskilder. Det skjer når en gassturbin erstattes med strøm fra fornybar energi.

Når det er sagt: Det er høyst legitimt å diskutere om elektrifisering av oljeinstallasjoner er et fornuftig klimatiltak, men la oss gjøre det på bakgrunn av korrekte premisser.

Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Energi
  3. Sykling
  4. Elektrifisering