Debatt

Norge på feil kurs

  • Sylvi Listhaug
    Sylvi Listhaug
    Nestleder i Fremskrittspartiet

Kriminologi. Både kriminolog Nils Christie og statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) skjønnmaler situasjonen i Norge i sine svar til mitt debattinnlegg 28. juni, og mener tydeligvis at justispolitikken som føres har vært svært vellykket.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bakgrunn:

Les også

  1. Upresist om tilbakefall

  2. Argumentasjon om straff

  3. Forvrengte gjengivelser

  4. Noe er gått galt

Siden 1960 er kriminaliteten i Norge tidoblet. Norge kommer dårligere ut enn USA når det gjelder kriminalitetsutvikling. I USA har kriminaliteten sunket hvert år siden 1973. I 2000 var det 101 registrerte lovbrudd pr. 1000 innbygger i Norge, mot bare 41 lovbrudd i USA.

Grunnen til at USA har lykkes med å snu utviklingen er blant annet en effektiv politistyrke, lengre straffer og flere personer i fengslene, som betyr at de kriminelle ikke kan utsette andre for kriminalitet, ifølge Richard Jerome i tenketanken PEW i Washington.

Eldorado for kriminelle

Forskjellen er at USA har fokus på å beskytte ofre og potensielle ofre, ikke på å beskytte og unnskylde gjerningsmenn, slik vi har det i Norge. Norge har utviklet seg til et eldorado for kriminelle fra hele verden.

Med den politikken som føres kommer dette bare til å bli verre, og de som taper er lovlydige borgere. Vi har sett innslag fra det beryktede luksusfengselet i Halden hvor utenlandske kriminelle sier rett ut at det ikke oppleves som avskrekkende å komme i et norsk fengsel.

Tvert imot er det som å være på hotell, og på toppen av det hele får en betaling for å være der.

Jeg registrerer at professor Christie forsøker å ta avstand fra egne uttalelser som er korrekt sitert i mitt innlegg. Han om det.

Langt igjen.

Statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) skryter av at straffenivået i Norge er blitt skjerpet. Skjerpelsene er kun et museskritt i riktig retning, for fengselsåret er fortsatt for kort og strafferabattene for mange. Det er enda langt igjen til strafferammene reflekterer folk flest sin rettsfølelse.

Jeg registrerer også at forsker Ragnar Kristoffersen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter i Aftenposten 6. juli bekrefter at tilbakefallsprosenten i Norge er høyere enn det Moland Pedersen hevder.

Les mer om

  1. Debatt