Debatt

Kort sagt, tirsdag 6. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Hjemmekontor. Norske poteter. Hamsundagene og politiske partiskifter. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uenig med Abelia om hjemmekontor

Jeg er uenig i innlegget fra Abelias Birgit Abrahamsen i Aftenposten 21. september.

Forskrift om fjernarbeid gjelder «for arbeid som utføres i arbeidstagers eget hjem», men ikke for «kortvarig eller tilfeldig arbeid», jf. paragraf 1. Denne avgrensningen betyr at arbeid hjemme må ha et visst omfang og utføres med en viss regelmessighet før forskriften gjelder. I koronaperioden har mange arbeidstagere hovedsakelig arbeidet hjemmefra, og det er stor sannsynlighet for at fjernarbeid vil fortsette. Det gjør det vanskelig å hevde at forskriften ikke kommer til anvendelse.

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsforholdene er fullt ut forsvarlige. Dette for å sikre arbeidstagers helse og velferd i arbeidstiden. Ansvarets rekkevidde vil bero på en konkret vurdering, der arbeidets karakter og den ansattes individuelle tilretteleggingsbehov vil være sentralt. Forskriften regulerer ikke direkte at arbeidsgiver har plikt til å bekoste kontorutstyret på hjemmekontor, men arbeidsgiver har plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. I praksis kan det bety at dersom arbeidsgiver ikke bekoster hensiktsmessig utstyr, må arbeidsgiver legge til rette for en forflytning av utstyr mellom hjemmekontor og forretningssted.

Jeg stiller meg tvilende til om det er en reell avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, fordi styrkeforholdet er skjevt og utfordrer avtalefriheten. Det er behov for en styrking og tydeliggjøring av arbeidstagers rettigheter ved hjemmekontor, og Nito ønsker en revisjon av reglene.

Anne-Lise Mala Fredriksen, advokat i Nito


Ja, vi er pottitlandet!

På lederplass 23. september fremstiller Aftenposten det som at vi i landbruket er redde for konkurransen fra noen «småfrekke franske poteter». Vi vil snarere si at det er Aftenposten som tar en småfrekk en i retning ensporet fremstilling av konkurranse og matproduksjon.

Aftenposten ser glatt bort fra selvforsyning: Å sørge for matsikkerhet til egen befolkning er en etisk forpliktelse for ethvert land. Derfor har vi – i likhet med andre land – en matpolitikk. Politikken går ut på at vi skal produsere mest mulig selv av det vi kan produsere her i landet, og så importerer vi det vi ikke kan produsere.

Appelsin, aubergine og avokado har vi ikke klima for her i Norge. Poteten er derimot perfekt her og kan dyrkes i store deler av landet. Tilsvarende produserer vi mest mulig av for eksempel korn, kjøtt, meierivarer, gulrøtter og løk i Norge.
Vi har potensial for å være selvforsynt med poteter. Likevel ligger matpotetimporten nå på 20 prosent. Midt i innhøstingen i potetdistriktet her i Hedmark var det stort utbud av importpotet i lokalbutikken. Da er det grunn til å rope ut, både om matpolitikken og om butikkjedene som velger å ta inn disse varene.

Franske poteter er ikke spesialprodukter. Vi produserer små, runde, lyse poteter av ulike sorter i Norge. Prøv Folva, Solist, Celandine, Anouk, Frig og Danique, så finner du helt sikkert en egen favoritt.

Aftenposten fremstiller det som at det ikke er produktutvikling i Norge uten konkurranse fra utlandet. Faktum er at vi driver forskning og utvikling i verdenstoppen på avl og genetikk på planter og dyr. Det forskes kontinuerlig på sorter og kvaliteter som forbruker vil ha, og som tåler vårt kalde klima.

Norske poteter er også helt i tråd med forbrukertrendene innen klima (mer plantekost), bærekraft (lokal produksjon og mindre transport) og sunnhet.

Franske matpoteter blir gasset med stoffet klorprofam for å se pene ut. Dette er ikke lov i Norge på grunn av kreftrisiko. Stoffet blir også forbudt i EU. Generelt sprøytes utenlandske poteter mange ganger mer enn norske gjennom dyrkingssesongen. Dette på grunn av flere skadedyr og sykdommer.
Her gir vårt kjølige klima et fortrinn. Kombinert med et strengt lovverk og høy fagkunnskap får vi rene og fine poteter som er et veldig godt valg for forbrukeren. Vi kan derfor trygt være stolte over pottitlandet Norge.

Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag og Kristin Børresen, administrerende direktør i Graminor


Hamsundagene oversett?

Vi avbestilte ikke aviser. Måtte ikke gå glipp av omtalen av en av de få kulturbegivenhetene i annerledessommeren. Å stå ved Tranøy fyr, blikket rettet mot Lofotveggen midt imot på den andre siden av havet, er ikke alle forunt. Men flere har nok opplevd det denne sommeren.

Det er vanskelig å glemme forfattersamtaler fra scenen i Hamsun-senterets Æventyrsal, der alle smitteverntiltak var på plass. Bragepris-vinner Nina Lykke, «riksfeminist» Marta Breen med flere diskuterte ulike sider ved Hamsuns forfatterskap. En av dagene fikk vi Tore Rems interessante fremstilling av norsk forlagsvirksomhet under okkupasjonen. At nobelprisvinneren hadde et anstrengt forhold til enkelte folkegrupper, ble diskutert i en gruppe med representanter for urbefolkningen – opplysninger vi hadde tørstet etter. Spent hentet vi avisene etter hjemkomst. Forbauselsen vokste etter hvert som vi bladde gjennom riksavisene. Kunne det være mulig at ingen av dem viet Hamsundagene plass? Samtidig ble det gitt plass til andre arrangører, som beklaget at deres arrangement er avlyst.

Hamsundagene har pågått siden 1980-årene. Man konstaterer at begivenheten paradoksalt nok ble valgt bort nettopp denne sommeren. Og undres fortsatt.

Ragnhild Tangen, Stabekk


Overgangsvindu

Om du ikke lykkes i eget parti,

er rådet å gjøre en rask sorti.

Bytt deretter farge eller stift noe nytt,

du er garantert en vennskapelig dytt,

fra Fredrik i dagens Debatten

Politisk kvarter, Dagsnytt atten.

En rocker med muskler, en kjent advokat

får her mikrofon for sin lokkemat,

blir uklar på hvorfor og hvordan og hva,

men Senterpartiet roper høyt hurra.

Berit S. Tetzschner, Oslo


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Knut Hamsun
  3. Poteter