Debatt

Nei, Aftenposten. Det er ikke sånn vi jobber med kommunikasjon om Akson.

 • Christine Bergland
  Direktør i Direktoratet for e-helse

Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, mener Aftenposten fremstiller Akson-prosjektet feil. Foto: Olav Olsen

Innleid fagkompetanse håndterer aldri mediehenvendelser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Direktoratet for e-helse har ikke leid inn konsulenter fra PwC for å besvare mediehenvendelser om Akson. Når det fremstilles slik i Aftenpostens dekning, er dette en feilslutning.

I en artikkel 16. september omtaler Aftenposten tilfeller der kommunikasjonsavdelingen vår har fått bistand til å svare på spørsmål fra medier om Akson. Det forsøkes å skape en historie om at Akson-prosjektet er konsulentstyrt. Det stemmer ikke.

Akson ledes av Direktoratet for e-helse og styres av helse- og omsorgssektoren.

Avhengig av samarbeid med fagfolk

Internt i Direktoratet for e-helse har arbeidet med Akson vært organisert som et tverrfaglig team bestående av mennesker med kompetanse på helsefag, teknologi og IT-arkitektur, jus, samfunnsøkonomi og prosjektledelse. Om lag to tredjedeler av prosjektteamet er internt ansatte, mens en tredjedel er innleid kompetanse.

Dette er samme modell som vi og mange andre private og offentlige virksomheter benytter i prosjektarbeid.

I Aftenpostens sak ligger det et premiss om at kommunikasjonsavdelinger skal kunne svare på spørsmål uten bistand fra fageksperter. Det vitner kanskje om en sterk tro på kommunikasjonsavdelingers kompetanse, men er ikke i tråd med realitetene de aller fleste steder.

Når kommunikasjonsavdelingen får spørsmål fra mediene som er knyttet spesifikt til et prosjekt, er de avhengig av et tett samarbeid med fagfolk i det aktuelle prosjektet for å kunne gi korrekt faktainformasjon og faglig presise svar.

Debatt preget av feil og misforståelser

Saken som omtales i Aftenposten, gjelder spørsmål om den samfunnsøkonomiske analysen i Akson-prosjektet. Dette er et komplekst område, der den offentlige debatten har vært preget av feil og misforståelser. Sammen med våre egne samfunnsøkonomer bidro en innleid samfunnsøkonom med faglige forklaringer, slik at vi kunne utforme svar til pressen.

Innleid fagkompetanse håndterer aldri mediehenvendelser. Det er ledelsen sammen med kommunikasjonsavdelingen som håndterer disse. Den blir supplert med fagkompetanse når spørsmålene krever det, slik som i dette tilfellet.

Akson-prosjektet har for øvrig dedikerte kommunikasjonsrådgivere, og disse er ansatt i direktoratet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Kommunetopp langer ut mot kritikere av milliardprosjekt

 2. Les også

  Fagforbundet krever høring om milliardprosjektet Akson

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. Akson
 3. PwC
 4. Konsulenttjenester