Debatt

Kvinner med alvorlig endometriose må få en formalisert behandlingstjeneste!

 • Marit Lieng
  Leder, Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus
 • Elisabeth Raasholm Larby
  Styreleder, Endometrioseforeningen
 • Kirsten Hald
  Avdelingsleder, gynekologisk avdeling Oslo universitetssykehus
 • Guri Majak
  Seksjonsleder, gynekologisk avdeling Oslo universitetssykehus
 • Elisabeth T. Swärd
  Brukerrådsleder, Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus

Bildet viser Kvinnesenteret på Ullevål sykehus. Her møter de årlig rundt 2000 kvinner med diagnosen endometriose, skriver debattantene. Foto: Terje Pedersen/NTB

I dag er det store geografiske forskjeller i behandlingen. Det er uakseptabelt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den siste tiden er det med rette blitt satt søkelys på tilstanden endometriose og behovet for et formalisert behandlingstilbud for kvinnene som er hardest rammet.

Endometriose er en kronisk sykdom og rammer så mange som 1 av 10 kvinner. Likevel har mange uttalte plager i lang tid før de får en diagnose og adekvat behandling. Samfunnskostnaden assosiert med endometriose er enorm. Den kan sammenlignes med andre kroniske sykdommer som diabetes og leddgikt.

Hvorfor er da ikke diagnostikk og behandlingstilbud for disse kvinnene i 2021 strømlinjeformet og i tråd med internasjonale anbefalinger?

Nasjonale ulikheter

Det er store geografiske forskjeller i behandlingen av kvinner med endometriose i Norge, ifølge Helseatlas for gynekologi, laget av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. En slik skjevhet i behandlingstilbudet mener vi er uakseptabelt.

Flere land i Europa, inkludert våre naboland Sverige og Danmark, har sentralisert behandlingen av kvinner med alvorlig endometriose.

Et slikt samlet behandlingstilbud betyr ikke en nedbygging av eksisterende tilbud ved andre sykehus. Tvert imot innebærer det en hevet kompetanse rundt kvinnene med mest avansert sykdom.

Strandet søknadsprosess

Ved kvinneklinikken Oslo universitetssykehus (OUS) ser vi årlig rundt 2000 kvinner med diagnosen endometriose. For dem som er hardest rammet, har vi en veletablert tverrfaglig diagnostikk og behandling. På bakgrunn av dette har vi søkt om status som nasjonal behandlingstjeneste for alvorlig endometriose både alene og i samarbeid med Haukeland sykehus. Søknadene har stoppet hos Helse sør-øst og har aldri vært oppe til vurdering.

Endometriose har altfor lenge vært underkjent, underdiagnostisert og underbehandlet. På vegne av 260.000 kvinner med diagnosen i Norge mener vi det er på høy tid at behandlingen av kvinner med de alvorligste formene av sykdommen sentraliseres.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

 1. Forfatter Anne Holt skriv om egen sykdom: «En liten fortelling som kommer sent, men kanskje godt. Om du orker.»

 2. Har hvilket kjønn du er betydning for helsetilbudet du får?

 3. Kronikk: «Ditt underliv rykker stadig bak i køen»

Les mer om

 1. Kvinnehelse
 2. Kvinner