Utdanning er et middel mot konspirasjonsteorier

  • Anders Breidlid
President Joe Biden har lovet tiltak som gir likere muligheter for alle amerikanere til å ta høyere utdanning.

Det er den hvite arbeiderklassen uten høyere utdanning som danner fortroppene i Trumps tilhengerskare.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvorfor tror fortsatt sju av ti republikanere at valget var stjålet? Hvorfor har de trodd på Donald Trumps mer enn 20.000 løgner de siste fire årene?

Svarene på disse spørsmålene er ikke entydige, men det dannes et mønster. Mange Trump-velgere bruker alternative, konspiratoriske nyhets- og sosiale medier som eneste informasjonskilde. De følger hverken med på eller har tillit til «mainstream media» (tradisjonelle medier).

Trumps løgner er ikke løgner for disse velgerne, men sannhet.

Den hvite arbeiderklassen

Det er den hvite arbeiderklassen uten høyere utdanning som danner fortroppene i Trumps tilhengerskare (selv om også mange høyt utdannede og rike amerikanere støttet Trump).

Utdanningsbakgrunn er et nøkkelord for å forstå Trumps suksess. Forskning (bl.a. en studie i Applied Cognitive Psychology) viser at velgere med høy utdanning ofte er mindre tilbøyelige enn folk med lite utdanning til å tro på konspirasjonsteorier og på enkle løsninger på komplekse problemer.

De føler seg dessuten oftere maktesløse og fremmedgjort enn dem med høyere utdanning.

Skolesystemet i USA er et av de mest ulike i den vestlige verden, og de store ulikhetene i skolesystemet rammer ikke minst arbeiderklassen hardt, hvite som svarte.

Mangel på kvalitetsutdanning gjør at spesielt mange hvite arbeiderklassevelgere er lett mat for konspirasjonsideer. De mangler viktig kulturell kapital i form av kritisk tenking, informasjon gjennom bøker og aviser og basiskunnskaper i blant annet historie og politikk. (Svarte fattige støtter demokratiske kandidater av historiske og samfunnsmessige årsaker og fordi konspirasjonsteoriene ikke «snakker» til dem.)

Skole med like muligheter for alle

En av grunnene til at lavinntektsgrupper ikke går på college er de høye skoleutgiftene.

President Joe Biden har lovet radikale endringer av det amerikanske skolesystemet ved blant annet å tredoble den økonomiske støtten til fattige skoler, å tilby lærerne i disse skolene konkurransedyktige lønninger og å investere i mentorprogrammer for lærerne.

Biden lover å gjøre offentlige colleges og universiteter gratis for lavinntektsfamilier og slette 10.000 dollar av studentgjelden for alle.

Om Bidens løfter innfris, gjenstår å se. Men det er ingen tvil om at en skole som gir like muligheter for alle, er et av de viktigste politiske virkemidlene i kampen for en offentlighet som kan gjennomskue det store antall falske nyheter som har ødelagt den offentlige samtalen i USA de siste årene.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.