Kort sagt, torsdag 28. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Tog Oslo-Stockholm. Ytringsfrihet i kunsten. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Grenseløs jernbanemulighet bør realiseres

Tirsdag 19. januar skrev Aftenposten om muligheten for en togforbindelse mellom Oslo og Stockholm på under tre timer. Det er et prosjekt Osloregionen støtter. Men det er ikke riktig at vi har tatt stilling til trasévalg på norsk side, slik Aftenposten skriver.

En raskere togforbindelse kan bli en «gamechanger» for hvordan vi forflytter oss i Skandinavia. Fem og en halv millioner innbyggere bor på strekningen. Årlig flyr 1,4 millioner passasjerer mellom de to byene – det utgjør mange tonn CO2 som potensielt kan elimineres.

Med en reisetid på under tre timer blir det enkelt å velge toget. De to hovedstadsregionene og næringslivet der vil bli knyttet tettere sammen, samtidig styrkes også regionene mellom disse storbyene.

Samferdselsministeren uttaler til Aftenposten at bygging av en slik bane utenfor statsbudsjettet er en kommersiell mulighet som kan gi en vinn-vinn-situasjon. Det er vi helt enig i! Vi håper at statsråd Knut Arild Hareide (KrF) tar ballen og bidrar til at prosjektet blir realisert raskest mulig.

Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen


Ytringsfrihet betyr også at vi må tåle ytringer vi ikke er enige i

Fazli Corman, Tyrkias ambassadør til Norge, reagerer på kunstverket Rojava: The Women’s Revolution av Gelawesh Waledkhani. Det er et portrett av kvinnelige kurdiske frihetsforkjempere med et sitat av Abdullah Öcalan: «A society can never be free without women’s revolution.»

Öcalans tanker om demokrati, sosialisme, økologi og feminisme har vært en viktig inspirasjon for kvinnebevegelsen i Rojava. Det er denne ideologien Waledkhanis arbeid er en hyllest til.

Waledkhanis kunstneriske virke har en humanistisk orientering, hvor hun bearbeider vanskelige politiske, menneskerettslige og feministiske spørsmål. Kunsten er alltid tilknyttet sin kontekst og forstås innenfor et narrativ. I dette tilfellet er arbeidet påvirket av kunstnerens personlige erfaringer som kurder. Corman forsøker å undergrave både kunstnerens legitime standpunkt og kvinnekamp.

Kunstverket er et budskap til alle verdens kvinner om at det nytter å kjempe for sine rettigheter. At man er uenig i ytringens innhold, bør imøtegås med argumenter, ikke ved å kreve at kunsten tas ned. Ytringsfrihet betyr også at vi må tåle ytringer som vi ikke er enige i.

Vi håper norske kunstnere ikke lar seg skremme fra å skape kunst som betyr noe for dem, selv om kunsten kan provosere. Vi trenger et mangfold av stemmer i det offentlige rom. Kunstens essens er ytringsfrihet. Derfor er det et demokratisk anliggende å forsvare dens autonomi.

Vibeke Christensen, daglig leder/kurator, Kulturbyrået Mesén

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.