Debatt

Hummer og kanari om selvmord og selvskading

 • Heidi S. Tessand

Helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse fredag 25. april. Foto: SCANPIX/Junge, Heiko

Det er vanskelig å få øye på hvordan Regjeringens nye handlingsplan skal bidra til forebygging, mener psykolog.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Journalistene fra NRK og TV 2 stilte betimelige spørsmål da helse— og omsorgsminister Bent Høie onsdag denne uken lanserte den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading. Dessverre fikk de ikke svarene de håpet på.

Heidi S. Tessand

Journalistene på lanseringen i Skedsmo kommune var opptatt av at mange flere menn enn kvinner tar selvmord, at kvinner driver mer med selvskading enn menn, hvilke risikofaktorer som opptrer samtidig med psykiske problemer, og på hvilken måte samfunnsforhold kan forklare hvorfor 500 mennesker i året tar livet sitt i Norge.Men selv om innledningskapittelet i planen nevner disse forholdene, så følges det ikke opp i tiltakene.

Blottet for kjønnsperspektiv

Tiltakene i planen er så godt som blottet for et kjønns— eller samfunnsperspektiv, og fremstår kontekstløse, umoderne og lite målrettede.

I det som fremstår som et forsøk på å tilfredsstille så mange som mulig av partene som åpenbart har vært involvert i prosessen med å utvikle en ny handlingsplan, blir planens visjon og retning borte.

Kirkens SOS spør:

Les også

Hvorfor deler vi ikke med andre også når livet ikke er på topp?

Kronikk:

Les også

Ingen nederlag er verdt å ta sitt eige liv for

De aller fleste tiltakene handler om å hindre utvikling av psykiske lidelser og om kompetanseheving.

Det er vel og bra, men tiltakene er så generelle (som for eksempel tiltak 6: Gjennomføre prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge»), at det er vanskelig å få øye på hva som skiller denne planen fra andre planer som handler om psykisk helse.

Summen av risikofaktorer

Forskningen viser at middelaldrende menn med lav sosioøkonomisk status som bor i en storby, har 10 ganger høyere risiko for å ta selvmord enn en mann med jobb og sosialt nettverk.

Forskere:

Les også

Foreslår fire tiltak for å forebygge selvmord

Debattinnlegg:

Les også

Jeg kunne vært et selvmordsoffer

Fattigdom, arbeidsledighet, tap av nære personer, samlivsbrudd, mobbing, tidligere selvmord i familien, alkohol— eller annet rusmisbruk, isolasjon, fysisk sykdom og funksjonshemming er faktorer som spiller inn, i tillegg til diagnostiserbare psykiske lidelser.

Selv om de nevnte forhold i seg selv er risikofaktorer for utvikling av psykiske problemer, er det på gruppenivå kombinasjonen og summen av antall risikofaktorer som kan si noe om økt selvmordsfare.

Når vi i tillegg vet at middelhavslandene har under halvparten så høye selvmordstall som Norge, og at dette antas å henge sammen med sterkere sosiale nettverk og familiebånd, sier det seg selv at det er mer enn sykdom som spiller inn når fortvilelsen tar overhånd.

Tiltakene i planen tar ikke høyde for disse forholdene.

I tillegg er det en uheldig sammenblanding av selvskading og selvmord.

Selvskadingens psykologi handler vel så ofte om uheldige mestringsstrategier på lignende linje med rusmisbruk og spiseforstyrrelser, heller enn et ønske om å ta sitt eget liv.

Dette er ikke adressert i planen.

Norge har ikke hatt en handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading siden 2003. Dessverre er det vanskelig å få øye på hvordan regjeringens nye hummer- og kanariplan for forebygging av selvmord og selvskading vil bidra til færre selvmord eller mindre selvskading i Norge.

Twitter: @HTessand

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år. Hvorfor?

 2. KRONIKK

  Psykiske helseplager og selvmord: Regnskapet fremstår som «fake news»

 3. KULTUR

  Åpner for å endre presseetikken i omtale av selvmord – vil ha mer åpenhet

 4. KRONIKK

  Korona: Er det på tide å frykte isolasjon mer enn infeksjon?

 5. KRONIKK

  «Du kan få hjelp», sa Maud Angelica. Hun har helt rett.

 6. SID

  Tøffe gutter gråter også