Debatt

Selvmord er mye mer enn statistikk | Reneflot og Ellingsen

  • Anne Reneflot
, leder, Avdeling for psykisk helse og selvmord, 
Christian Lycke Ellingsen
, overlege, Dødsårsaksregisteret, 
Folkehelseinstituttet
Selv om selvmordsraten i Norge nå er på nivå med de andre nordiske landene, har ikke nedgangen vært like stor hos oss, påpeker artikkelforfatterne.

Vi vet mye om utbredelsen av selvmord, men vi har et stykke igjen når det gjelder forebygging.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er svært alvorlig at over 600 nordmenn bare i fjor ikke så noen annen løsning enn selv å avslutte livet. Vi vet mye om utbredelsen av selvmord, men vi har et stykke igjen når det gjelder forebygging.

Den 8. januar skrev fire forskere ved NTNU at Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem.

Det er leit at vår fremstilling av et så alvorlig tema kan leses på den måten, men vi er enige med forskerne om utviklingen over tid og at vi som samfunn må tenke nytt for å forebygge selvmord.

Bidrar til flest tapte leveår

De siste 20 årene har vi årlig hatt 500–600 selvmord, med 614 i fjor. Selvmord er den dødsårsaken som etter kreft bidrar til flest tapte leveår i aldersgruppen 15–49 år. Hverken trafikkulykker eller overdoser tar like mange liv i denne aldersgruppen.

Anne Reneflot, Leder for avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

For å kunne vurdere omfanget korrekt, kan vi ikke bare se på antallet selvmord. Vi må ta hensyn til at folketallet endrer seg, og vi beregner derfor også antall selvmord pr. 100.000 mennesker (raten).

På fhi.no skrev vi 13. desember blant annet at antall selvmord nå er nede i 12,0 pr. 100.000 innbyggere, mot 16,4 i 1990. Det vil si at antallet pr. 100.000 er redusert med en fjerdedel.
Samtidig fortsetter selvmord å representere en viktig folkehelseutfordring.

Christian Lycke Ellingsen, overlege, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet

Selv om selvmordsraten i Norge nå er på nivå med de andre nordiske landene, har ikke nedgangen vært like stor hos oss. Nedgangen er beskjeden om vi sammenligner med reduksjonen i antall trafikkdrepte.

Støtter en bred diskusjon

Vi sier oss derfor enig med NTNU-forskerne at vi trenger en bred diskusjon om veien videre. Årsakene til selvmord er sammensatte og komplekse. Strategier for å forebygge selvmord bør derfor inkludere både befolkningsrettede tiltak og tiltak mot risikogrupper.
I forebygging av selvmord må vi rette oppmerksomheten også mot andre arenaer enn helsetjenesten, slik som sosial- og velferdstjenester, skole, arbeidsplass, frivillig arbeid og sosiale nettverk som familie og venner.

Forebygging er ikke gratis

Vi må ha en systematisk tilnærming til selvmordsforebygging som:

  • tar utgangspunkt i en god oversikt over utbredelsen av selvmord, selvmordsforsøk og risiko- og beskyttelsesfaktorer i befolkningen
  • bygger på kunnskapsoppsummeringer
  • retter oppmerksomheten mot tiltak som vi vet virker
  • forsker videre på tiltak som vi har god grunn til å tro virker
    Dersom vi ønsker å forebygge og redusere selvmord, må det også bevilges penger til forebyggende arbeid – for forebygging er ikke gratis.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også:

Les også

  1. Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken | Espeland, Hagen, Hjelmeland og Knizek

  2. Ny topp i selvmord i psykiatrien i fjor

Les mer om

  1. Selvmord