Debatt

Også bistandsarbeidere blir utsatt for grove overgrep | Sofi Halling og Line Begby

 • Sofi Halling og Line Begby, initiativtagere til #donoharm #aidtoo kampanjen
Sofi Halling (t.v.) og Line Begby har tatt initiativ til en kampanje og opprop mot seksuell trakassering innen bistands- og nødhjelpsorganisasjoner.

#AidToo. Utenriksministeren må styrke arbeidsforholdene for dem som jobber med nødhjelp og bistand.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det skal være trygt å gå på jobb. Etter å ha lest Bistandsaktuelts reportasjer den siste måneden, er det tydelig at for mange som jobber med bistand og nødhjelp, er det ikke det. Historiene er rystende. Mange har opplevd grove overgrep og seksuell trakassering, og unge med korttidskontrakt i felt er særlig utsatt. Fredskorpset har hatt syv tilfeller av voldtekt eller forsøk på voldtekt siden 2004. Norske FN-ansatte opplever så omfattende sexpress fra sjefer og kolleger at de slutter i jobben.

 • Bistandsaktuelt: FN-leder på jobbmøte: - Du er så pen, skal vi dra hjem til meg...?

Samtidig viser Bistandsaktuelts undersøkelse at kun to av ti varsler om overgrep, og at langt under halvparten av dem som faktisk varsler, opplever at henvendelsen blir tatt seriøst. Dette er bekymringsfull, og tyder på en sterk underrapportering av saker.

Opprop i bistandsbransjen

Over 350 kvinner og menn signerte et opprop mot seksuell trakassering, overgrep og diskriminering i bistands- og nødhjelpsbransjen rett før jul. Dette er god oppslutning, tatt i betraktning en liten bransje som ikke er fagorganisert. Blant kravene som nevnes i oppropet er:

 • Nulltoleranse for seksuell trakassering for organisasjoner som mottar bistand fra Norge.
 • Bedre rutiner og oppfølging av norske utsendte.
 • Mer oppmerksomhet mot koblingen midlertidige kontrakter, seksuell trakassering og underrapportering fra Utenriksdepartementet (UD) og norske organisasjoner.

Stille fra UD om seksuell trakassering

Flere bransjer og organisasjoner i Norge har etter #metoo tatt tak i egne rutiner for varsling og seksuell trakassering. Men det har så langt vært stille fra UD. Ser man på julens nyhetsoppslag, kommer det frem at en av varslerne i Trond Giske saken var studentpraktikant i UD. Varslet hun internt? To av historiene som nevnes i Bistandsaktuelts oppslag omhandlet også praktikanter i UD, som ikke varslet.
UD finansierer hvert år nordmenn som jobber i utlandet (som junioreksperter i FN, utsendte for Fredskorpset, Flyktninghjelpen og Nordem).

Les flere av sakene om seksuell trakassering i Bistandsaktuelt:

Flere av de groveste historiene fra Bistandsaktuelt stammer fra unge kvinner som har reist ut på slike oppdrag. Det er enkelt å si fra seg ansvaret for disse sakene ved å henvise til at den respektive organisasjon UD samarbeider med, har arbeidsgiveransvar. Men er dette egentlig så enkelt, gitt at UD finansierer stillingene, med klare preferanser med hensyn til tematikk og stillingsbeskrivelser?

Uavhengig varslingsombud

Arbeidsministeren har på NHOs årskonferanse oppfordret alle bedrifter og organisasjoner til å ta tak i arbeid mot seksuell trakassering. Dette bør også gjelde Utenriksdepartementet og stillingene Utenriksdepartementet finansierer i internasjonale organisasjoner.

En ordning kunne være å innføre et uavhengig varslingsombud for både utenrikstjenesten og de internasjonale stillingene Norge støtter. Dette kunne både gi støtte til nordmenn i utlandet som er redde for å varsle i egen organisasjon, og gi dokumentasjon Norge som giver kunne benyttet seg av i partnersamtaler for å sikre nulltoleranse mot seksuell trakassering og overgrep.

Likestilling og kvinners rettigheter er et av regjeringens satsingsområder. Men for å ha et troverdig arbeid på dette temaet, bør internasjonale organisasjoner som mottar norske midler også styrke egne rutiner. Et nordisk krav om nulltoleranse for seksuell trakassering i internasjonale organisasjoner kan være en naturlig fortsettelse av tidsskillet #metoo har forårsaket. Sverige, med sin feministiske utenrikspolitikk, er en naturlig samarbeidspartner.

Dårlig kultur

Vi oppfordrer med dette statsråd Ine Marie Eriksen til å ta tak i problemene med seksuell trakassering i bistands- og nødhjelpsbransjen. Få varsler betyr ikke at dette ikke skjer, men at det er en dårlig kultur for å ta opp spørsmålet. En naturlig start kan være et felles møte mellom kontaktpersoner i Fredskorpset, Nordem, Flyktninghjelpen og Utenriksdepartementet, i samarbeid med noen av varslerne. Dette kan sikre en åpen og konstruktiv dialog om bedrede rutiner i egen bransje.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. #metoo
 2. Seksuell trakassering
 3. Overgrep
 4. Flyktninghjelpen
 5. Nødhjelp
 6. Bistand
 7. Varsling