Debatt

Villedende og tendensiøst om universell utforming

  • Ingeborg Senneset
    Ingeborg Senneset
    Journalist
Universell utforming gjør Internett til et bedre sted for alle, mener innleggsforfatterne.

Aftenpostens artikkel er villedende og tendensiøs, mener representanter for IKT-bransjen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er så mye galt i Aftenpostens artikkel om ny forskrift om universell utforming av IKT-løsninger at det er vanskelig å vite i hvilken ende man skal ta fatt. La oss ta det kronologisk:

Først ingressen. «Alt fra landets største banker til den minste idrettsklubb må i løpet av få år skaffe seg nye, dyrere nettløsninger.» Denne vinklingen er både feilaktig, arrogant og usosial. Det folk må skaffe seg er ikke dyrere nettløsninger, men bedre nettløsninger som sørger for at så mange som mulig har tilgang på informasjon og tjenester. Dette er enstemmig vedtatt av Stortinget.

Så tittelen. «Staten tvinger alle over på nye nettsider». Dette er en absurd påstand, ettersom eksisterende nettløsninger ikke må etterkomme kravene før i 2021. Mange oppfyller kravene allerede.

Setningen «Kravene som stilles handler blant annet om fonter, fargebruk, bruk av tabeller» er villedende, ettersom det høres ut som forskriften dikterer hvordan nettsider skal se ut, men det journalisten antagelig refererer til er krav om tilstrekkelig kontrast og skriftstørrelse for god lesbarhet.

Standard Norge siteres på at det er usikkert «hva samfunnet får igjen», men Standard Norges egen konsekvensutredning konkluderte med at gevinstene ville være større enn kostnadene.

I tillegg til at det er en moralsk og demokratisk verdi at så mange som mulig har tilgang på tjenester og informasjon, er universell utforming god samfunnsøkonomi.

Ifølge SSB har 15-20 prosent av befolkningen en form for funksjonsnedsettelse. 79 prosent i alderen 67-79 år bruker internett, en gruppe som oftere har nedsatt syn, hørsel og motorikk. Om disse må ringe eller sende brev i stedet for å kunne løse ting på egenhånd på nett, blir det dyrt for samfunnet.

Ifølge Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge koster henvendelser 110 kroner i brevs form, 40 kroner pr. telefon, og 3 kroner om det skjer elektronisk.

Sitater fra blant annet Arild Nybø i Mediebruket brukes for å hevde at nettsider som er universelt utformet vil bli 25-50 prosent dyrere. Men på Twitter sier Nybø at han er «100 prosent tilhenger av universell utforming» og at «universell utforming alene slett ikke fører til kostnadsøkning hos Mediebrukere, ofte tvert i mot». Aftenposten har i stedet valgt å bruke Nybøs sitat om to enkeltprosjekter til en feilaktig generalisering om prisøkning.

Sannheten er at universell utforming er et konkurransefortrinn og gjør Internett til et bedre sted for alle .

Tekstede videoer er bra for hørselshemmede og en pendler på toget. God lesbarhet er bra for synshemmede og de som «bare» har glemt lesebrillene hjemme. At nettsidene kan brukes med tastaturet er bra for en med nedsatt motorikk og en med senebetennelse. Slik kan vi fortsette.

Summen av dette er at det er vanskelig å tolke denne artikkelen som noe annet enn at Aftenposten har valgt seg vinklingen «universell utforming er dyrt og dumt», og så lett etter sitater som kan støtte opp under den vinklingen. Vi forventer mer av Aftenposten enn som så.

Signert:

Ida Aalen, senior interaksjonsdesigner, Netlife Research

Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge

Fredrik Eide Nilsen, selvstendig konsulent

Lene Pettersen, doktorgradsstipendiat, handelshøyskolen BI/SINTEF

Thor Fredrik Eie, fagansvarlig brukeropplevelse, Bouvet Øst

Erlend Schei, webanalytiker, FINN.no

Johan Høgåsen-Hallesby, markedsdirektør, Making Waves

Atle Lunde, forbundsleder, Blindeforbundet

Aud Marie Hauge, fagansvarlig for frontend, Epinova

Arild Nybø, daglig leder, Mediebruket

Eirik Newth, skribent og fremtidstenker

Arne Lein, forbundsleder, Norges Handikapforbund

Anders Skifte, Frontend-utvikler, BEKK

Kristin Kokkersvold, UX-designer/partner, Studio Netting

Lillian Olsen, daglig leder, Halogen

Ram Yoga, fagleder brukeropplevelse, Computas

Håkon Wium Lie, teknologidirektør, Opera

Wilhelm Joys Andersen, daglig leder, WJA

Jan Grue, postdoktor, Universitetet i Oslo

Karine Storaker Braaten, CEO, Mobiento AS

Torbjørn Helland Solhaug, ekspert på universell utforming, Funka Nu AB

Per August Krämer, fagleder for interaksjonsdesign, Creuna

Les mer om

  1. Debatt