Debatt

Lærer til besvær | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse
    Spaltist
Hvis ikke ansatte i skolen kan uttale seg om forholdene i sektoren uten å risikere både karrière og omdømme, er det ikke bare et angrep på de ansatte, men også elever og foreldre, skriver Andreas C. Halse og tar utgangspunkt i opptredenen til Simon Malkenes i Dagsnytt 18.

Noe er råttent i offentlig sektor. Men de ansatte kan ikke si hva det er.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det hele begynte med en opptreden på Dagsnytt 18 5. mars. Den engasjerte læreren Simon Malkenes gjestet studioet og leste opp en anonymisert beretning fra skolehverdagen ved Ulsrud videregående skole. Hensikten var å rette fokus mot en rekke høyst reelle problemer i hovedstadens utdanningssektor.
Malkenes’ opptreden på statskanalen har hatt et forvirrende etterspill. Et svarinnlegg, fra det som så ut til å være 30 elever ved hans egen skole, har skapt stor usikkerhet.

NRKs aldri hvilende journalist, Fredrik Solvang, skriver på Twitter at det er sterk grunn til å mistenke at det egentlig er ledelsen som skrev innlegget og spør Utdanningsetaten om det stemmer at det er blitt opprettet en personalsak mot Simon Malkenes.

@BergIngvild @oimsen @Hvitsteinutvalg @EivorEvenrud @DoremusSchafer @aft_meninger @Aft_Sid @SimonMalkenes… https://t.co/u2ZJsr4V9y

Utdanningsetaten nekter å svare på dette. Hovedpersonen selv er særdeles ordknapp og sier at «Det pågår en prosess på skolen om dette nå».

Kalles inn på teppet

I sum lukter ikke dette bare dårlig, men bedervet.

Hvis ikke ansatte i skolen kan uttale seg om forholdene i sektoren uten å risikere både karrière og omdømme, er det ikke bare et angrep på de ansatte. Det er et angrep på alle foreldre med barn i skolen og det er et angrep på alle skoleelever som vil få en dårligere skole så lenge problemer feies under teppet.

Etter at jeg i sosiale medier spurte om folk visste om lignende forhold, lot ikke historiene vente på seg.

Der var det kommuner som nektet sine ansatte å komme med politiske ytringer. Det var en som ble innkalt på teppet etter å ha uttalt seg om klima, en som ble irettesatt for å ta et oppgjør med rasisme og en som ble kalt inn på teppet for å ha antydet at et direktorat han jobbet i kunne fremstå byråkratisk.

Jeg har tidligere sett på arbeidsvilkår i helsevesenet i hovedstaden. Inntrykket derfra er at det er opplest og vedtatt at man risikerer sterke sanksjoner hvis man snakker om jobben.

Forsvar ytringsfrihet i offentlig sektor

Det gir oss en dårligere offentlig sektor når de vi virkelig burde lytte til for å forbedre den, sanksjoneres for noe så enkelt som å referere virkeligheten.

Utviklingen synes å gå i retning av at PR-folk uten kjennskap til sektoren de jobber skal uttale seg, mens de som faktisk jobber med barn, elever, pasienter og brukere skal holde kjeft.

Å forsvare ytringsfriheten i offentlig sektor bør være en kampsak for venstresiden i årene som kommer.

I Oslo bør det rødgrønne byrådet gå foran og rydde av veien enhver tvil om at ansatte står fritt til å snakke ut om jobben og delta i det politiske ordskifte.

Den politiske ledelsen bør også gi Utdanningsetaten klar og tydelig beskjed om at Simon Malkenes ikke skal røres. Tvert imot bør de strengt tatt vurdere lønnsforhøyelse for å engasjere seg langt utover hva man kan forvente av den gjengse lærer.

Les også:

Les mer om

  1. Oslo-skolen
  2. Skole og utdanning
  3. Offentlig skole
  4. Ulsrud-saken