Debatt

Hvor var NRK Sápmi da samfunnet og myndighetene sviktet så grovt i Tysfjord? | Anki Gerhardsen

 • Anki Gerhardsen
  Frilansjournalist
Ett av forsamlingshusene til læstadianerne i Tysfjord ligger i tettstedet Drag. Menigheten har medgitt at den ikke har ikke har hatt kunnskap nok til å se ofre for seksuelle overgrep og yte dem hjelp. Innleggsforfatteren mener at også NRK Sápmi viste unnfallenhet overfor overgrepene i det lulesamiske samfunnet.

Dette er en hyllest til to journalister fra VG. Og et kritisk spørsmål til NRK Sápmi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nå kommer det veltende frem. En overgrepssak med så store dimensjoner at det er vanskelig å ta det innover seg:

 • 151 politianmeldte forhold.
 • 43 grove voldtekter.
 • 40 overgrep og voldtekter mot barn under 14 år.
 • 82 ofre.
 • 92 overgripere.
 • Og politiet sier at det nok kommer mer.

Det er ikke til å fatte. Og det som ikke er til å fatte, er at så mange har visst, så mange har sett, og så mange har gjort så lite for overgrepsutsatte i dette lille bygdesamfunnet i Tysfjord. Kritikken mot myndighetene får andre ta seg av. Dette skal handle om pressen.

For ryktene om stort alvor hadde gått i årevis, og selv om noen aviser skrev litt, selv om NRK lagde noen saker, så døde det hele tiden hen. Ingen bestemte seg for å samle alle de løse historiene, finne frem helheten, og la hele Norge få se det store sviket fra så vel familier som storsamfunn. Ikke før Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund tok grundig tak, og reiste til Tysfjord. Om og om og om igjen. Over lang, lang tid.

Disse to journalistene fra VG i Tromsø, med god hjelp fra studentene Kenneth Hætta og Harald Amdal, gjorde det ingen andre hadde gjort før dem: De holdt ut. De gravde dypt.

Til alt kom opp til overflaten i juni 2016, og nå velter konsekvensene av dette gravearbeidet utover i et vanvittig omfang. Det er en heltegjerning, og det er en journalistisk bragd.

Hvor var NRK og alle de andre?

Men det er vanskelig å hylle disse gutta uten samtidig å spørre hvor alle de andre var. De fleste kan riste på hodet og svare at de jobbet i en lokalavis som ikke dekker Tysfjord.

Men det er ett stort mediehus som ikke kan trekke det kortet. Det er NRK, og i særdeleshet NRK Sápmi.

For dette marerittet har foldet seg ut i et lite, lulesamisk samfunn siden 50-tallet. Nesten alle ofrene er lulesamer, og NRK Sápmi er samenes egen mediekanal. De har nærmere hundre ansatte, de fleste journalister og fotografer. 40 av dem jobber i nyhetsdivisjonen, og i tillegg til å ha moderskipet i ryggen, har de en fast stab nettopp i Tysfjord. NRK Sápmi har alene litt mindre enn halvparten av hele VGs redaksjonelle stab.

Hvordan kan det ha seg at et mediehus med så mange lytteposter, så store ressurser og med et så eksplisitt samisk mandat, ikke rettet det avslørende flomlyset inn i så vel eget samfunn som mot de myndighetene som har sviktet så grovt?

Unnfallenheten

VG kalte Tysfjordsaken «Den mørke hemmeligheten», men det er ikke en presis tittel. Det ville vært riktigere å skrive «Den mørke unnfallenheten», og kanskje må NRK Sápmi spørre seg om deres unnfallenhet skyldes måten de definerer eget oppdrag på.

For i den beskrivelsen NRK Sápmi gir av seg selv og egen rolle, er det som om fremsnakking er den aller viktigste oppgaven.

Det står mye viktig om å styrke samisk språk og kultur, men ikke ett ord om kritisk og undersøkende journalistikk.

 • Politimesteren om overgrepene i Tysfjord: - Beklager

Tvert imot. På nettsiden står det at NRK Sápmis mål er å medvirke til at alle samer kan og vil være samer. Det står at de skal gi landets øvrige befolkning økt kunnskap om samer og den samiske kulturen. Det står at de skal være limet i det samiske samfunnet og fortelle de samiske historiene. Heller ikke under kategorien Nyheter dukker ordet «kritisk» opp.

Redaksjoner i Nord-Norge nedlegges

Det er ingen tvil om at Norges urbefolkning trenger NRK Sápmi for at kulturen skal utvikle seg og leve videre.

Men hvem skal hjelpe samer som utsettes for overgrep fra andre samer, når deres egne journalister har bestemt seg for å satse på stolthet, lim og fellesskap?

For VG har nå lagt ned sin avdeling i Nord-Norge. Det har også alle de andre store avisene gjort.

Nå er det bare NRK som kan fange de mørke, vanskelige historiene, de som faller utenfor lokalpressens navle-radius, eller er for krevende til at ørsmå redaksjoner greier å håndtere dem.

Det føles ikke trygt.


Teksten ble oppdatert 30. november kl. 20.13: Ved publisering sto det at «NRK Sápmi har alene mer enn to tredjedeler av hele VGs redaksjonelle stab». Dette er rettet til det følgende: «NRK Sápmi har alene litt mindre enn halvparten av hele VGs redaksjonelle stab.»


Interessert i å lese mer? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Overgrep
 2. Tysfjord
 3. NRK
 4. Samer