Debatt

Er fagfolk beredt når barn vil fortelle om seksuelle overgrep? | Siri Søftestad

 • Siri Søftestad
  PhD, Reddesmå.no
Artikkelforfatteren er begeistret for NRK Supers innsats for å opplyse barn om seksuelle overgrep, men er bekymret for om alle fagfolk vet hva de skal gjøre hvis barn følger oppfordringen om å fortelle hva de har vært utsatt for.

Ansatte i barnehager, skoler, barnevern, politi og helsevesen må få solid undervisning om overgrep mot barn. Tverretatlig samarbeid er et must.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg blir så begeistret over NRK Supers innsats for å opplyse barn om seksuelle overgrep, og om hva de kan gjøre dersom de eller andre er utsatt. Dag etter dag er det vist filmer og sendt saklig info ut i de tusen hjem. Tett på min begeistring ligger et spørsmål og gnager som en stein i skoen: Hva om utsatte barn tar NRK Super på alvor og sier ifra om sine overgrepserfaringer? Er voksne forberedt? Vet fagfolk hva de skal gjøre?

 • NRK Super har laget serie for barn om seksuelle overgrep.

Slik gjøres det forbilledlig

Jeg har nylig vært vitne til at et barns fortelling om seksuelle overgrep ble tatt imot og behandlet forbilledlig. Gutten betrodde seg til en lærer om fars misbruk ved samvær. Læreren lyttet, trodde og ringte umiddelbart til barnevernet som ringte politiet. Politiet aksjonerte samme dag: De hentet far og mor til avhør. Læreren kjørte gutten til barnevern, hvor de ansatte snakket med ham om hva som foregikk mens de ventet på politiets avgjørelse. Etter en tid kom telefonen om at mor var på vei. Etterforskerens vurdering var at mor ville støtte og ta vare på gutten sin i situasjonen som var oppstått. Barnevernet gjorde også sin vurdering av mor, og kom til samme konklusjon. Alt dette på en eneste dag!

Gutten og mor dro hjem. Neste dag var det klart for dommeravhør på Statens barnehus, og gutten reiste dit sammen med en fagperson som han hadde tillit til. Det tverretatlige samarbeidet gikk som smurt. Hver etat bidro med de oppgaver de hadde ansvar for. Om denne lykke vil vare vet vi foreløpig ingenting om.

Hva hvis far går rettens vei?

Hva kan skje dersom politisaken blir henlagt, og far går rettens vei for å få gjenopptatt samvær? I vårt eksempel ville mors advokat kunne bringe mange fagpersoners observasjoner inn i saken: lærerens, politietterforskerens, de barnevernsansattes, samt Barnehusets. Situasjonen hadde vært betydelig annerledes dersom læreren hadde ringt direkte til mor uten å melde fra til hverken barnevern eller politi. Mor ville sannsynligvis blitt fortvilet og usikker, men vi kan tenke oss at hun hadde trodd sønnen og gitt beskjed til far om at samværsstopp.

Vi aner konflikter mellom far og mor, mellom far og skolen. Presset på gutten øker, skal han trekke alt tilbake? Presset på mor øker, kan gutten ha misforstått farens væremåte? Presset på skolen øker, kan de ha tolket gutten feil? Dersom far i en slik situasjon går rettens vei for å få samvær, vil det foreligge svært få faglige vurderinger til hjelp for dommeren. Guttens rettssikkerhet er truet. Lignende kunne skje dersom læreren hadde ringt et barnevern som avviste sitt engasjement med den begrunnelse at gutten var trygg hos en ressurssterk mor. Begge scenarioene kan virke uforståelige når vi vet at gutten fortalte læreren om seksuelle overgrep fra far, men begge eksemplene er dessverre altfor gjenkjennelige fra praksis.

Utfordringene blir tydelige:

 • Ansatte i barnehager, skoler, barnevern, politi og helsevesen må få solid undervisning om overgrep mot barn.
 • Virksomheter med barn må ha interne beredskapsplaner og metoder for arbeid i overgrepssaker.
 • Forpliktende tverretatlige samarbeidsstrukturer må nedfelles i de respektives virksomhetsplaner.

Først da heves kvaliteten på dem som barn velger å betro sine overgrepserfaringer til.

 • Her kan du lese flere saker om seksuelle overgrep mot barn:

Les også

 1. – De var overrasket og redde, forklarte den voldtektstiltalte om overgrepene mot seks- og syvåring.

 2. 50 år gammel mann dømt for overgrep mot 106 barn

 3. Hvert tredje seksuelle overgrep mot barn begås av et annet barn

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Overgrep
 2. Barnevern
 3. NRK Super