Norge trenger å leie inn helsearbeidere | Anne-Cecilie Kaltenborn

Bruk av innleie i helsevesenet undergraver ikke kvaliteten på helsehjelp – tvert imot gjør innleie fra bemanningsbransjen at man klarer å opprettholde forsvarlig kapasitet gjennom året, skriver innleggsforfatteren.

Det er mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Å forby innleie vil ramme norsk helsevesen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Arbeiderpartiet varsler at de vil vurdere å foreslå å forby norske sykehus og kommuner å leie inn helsearbeidere fra bemanningsbedrifter.

Utspillet kommer samtidig som at det er mangel på helsepersonell i Norge. Særlig gjelder dette utenfor de store bysentrene. For å sikre tilstrekkelig kapasitet må man hente personell fra utlandet.

På grunn av språkkrav er det klare flertallet av helsepersonell som kommer til Norge, fra Sverige eller Danmark.

Anne-Cecilie Kaltenborn.

En stor andel av dette personellet er ikke interessert i fast jobb i et helseforetak. Mange får heller ikke lov til å ta fast jobb, fordi de har et ansettelsesforhold i hjemlandet.

Uten løsningen med bemanningsbransjen vil man gå glipp av tilgang til et høyt antall godt kvalifisert helsepersonell som snakker et skandinavisk språk.

I Norge har man gode arbeidstidsordninger og permisjonsordninger. Slike ordninger er vanskelige å ivareta dersom man stenger rommet for å hente inn personell i perioder fra bemanningsbransjen. Høyt sykefravær innen helsesektoren avhjelpes også av tilgang på vikarer fra bemanningsbransjen.

Alle må nå gjennom kvalitetssjekk

Bemanningsbransjen følger strenge regler og kontrakter når man leverer personell. Dette innebærer blant annet kontroll av autorisasjon. Dette håndteres på en seriøs og ryddig måte av våre medlemmer.

De siste årene har bransjen innskjerpet egne bransjerutiner enda mer, for å sikre at innleid helsepersonell selv kan sjekke at deres lønnsnivå er likt med dem som de er tilsatt, slik vikardirektivet krever. NHO har dessuten laget en egen revisjonsordning for bemanningsbransjen, Revidert Arbeidsgiver. Der sjekker en ekstern revisor en rekke forhold knyttet til blant annet ansettelseskontrakter og lønn.

Fra i år er Revidert Arbeidsgiver obligatorisk for våre medlemmer. Kommuner og sykehus som kjøper inn tjenester fra våre medlemsbedrifter, kan derfor være trygge på at disse bedriftene er reviderte og seriøse.

Innleie sikrer kvalitet i helsevesenet

Bruk av innleie i helsevesenet undergraver ikke kvaliteten på helsehjelp – tvert imot gjør innleie fra bemanningsbransjen at man klarer å opprettholde forsvarlig kapasitet gjennom året. Dette bekreftes også av kommuner og sykehus, som ikke ville klart å fylle sin rolle hverken som arbeidsgiver eller helseinstitusjon uten bemanningsbyråer.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.